LONDRA (QHA) -

Sosyal medya devleri Facebook, Twitter, Youtube ve Microsoft'un, aşırıcı içerikleri kaldırmak amacıyla ortak bir forum düzenledikleri bildirildi. Yapılan açıklamada söz konusu şirketlerin, aşırıcı ve terör propagandası içeren içeriklerin tespit edilerek, kaldırılması için platformlar arası ortak çaba göstereceği, yine bu maksatla terörle mücadele uzmanlarıyla çalışacakları belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu vasıtasıyla, terörist içeriklerle mücadele adına gelecekte alınacak kararlara yön verilmesi planlanıyor.

Şirketlerin yapmış olduğu ortak açıklamada, "En iyi teknolojik ve operasyonel unsurlarımızı kullandığımız özgün çabalarımızı bir araya getirerek, çevrimiçi terörist içerik tehdidine karşı büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Terörle Mücadele İçin Küresel İnternet Forumu'nun "Şirketlerimiz arasındaki mevcut ve geleceğe yönelik işbirliği konularını planlama ve biçimlendirme, küçük ölçekli teknoloji şirketleri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, hükümetler, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslarüstü organlar arasında arasındaki dayanışmayı arttırmayı" hedeflediği belirtildi.

Sosyal medya siteleri terörist gruplar için fikirlerini yayma ve yeni militan temininde önemli bir araç haline gelmiş durumda. Söz konusu şirketler, nefret söylemine karşı katı kurallara sahipler ve benzeri içeriklerin yaratılması ile yayılmasından sorumlu oldukları tespit edilen hesapları silme konusunda önemli bir sorumluluk üstlenmekteler. Buna rağmen milyonlarca kullanıcının mevcudiyetinin, bu içeriklerin tespit edilmesini oldukça zorlayıcı bir hale getirdiği değerlendiriliyor.

QHA