QHA -

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. İbrahim Kalın'ın girişimi ile Halil İnalcık, Bakanlar Kurulu kararıyla Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Halil İnalcık'a geleneksek tarzda "ulema kabri" yapıldı.  Halil Hoca'nın baş ve ayak taşlarındaki yazılar altın varakla kaplandı.

İnalcık'ın mezar taşına, eski bir Osmanlı geleneği olan tarih düşürme motifini içeren bir kıta yazıldı. 

Kutb-ı aktâb-ı müverrîhîn idi 
Cümle âsârı buna muhkem delîl 
Rıhletiyle artık öksüzdür ilim 
Böyle emretti bunu nazm-ı celîl 
Şimdi mutlak Fatih’in bağrındadır
Fethi ondan dinliyorken biz melîl 
Hüzn içinde söyledim tarih-i tâm 
Kalbi yıkdı hicr göçdü Mîr Halîl

Şeklindeki tarih kıtasının son dizesi, ebced hesabıyla ölüm tarihi olan hicri 1437 sayısını veriyor. 

Kıtanın anlamı ise şöyle: "Tarihçilerin kutuplarının kutbu idi, bütün eserleri buna sağlam delildir. (ebedi aleme) Yolculuğu ile, ilim artık öksüzdür, tanrının yazdığı bunu böyle emretmiştir. Şimdi mutlaka Fatih'in bağrındadır, fethi ondan dinliyordur biz burada boynu bükük kalmışken. Hüzün içinde tam tarih mısraı söyledim, ayrılık acısı kalbi yıktı, Mir Halil göçtü."

 

QHA