ANKARA (QHA) -

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türk medya sektörüne ilişkin bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmak amacıyla "Türkiye Medya Veri Tabanı" oluşturacak. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe tasarısı kitapçığına göre; genel müdürlük, yerli ve yabancı medya organları ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırma ve basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre basın mensuplarına "basın kartı üst başlığı" altında sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliğini artıracak. Medya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik ve organizasyonların kapsamını geliştirecek. Türk medya sektörüne ilişkin bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmak amacıyla planlama dönemi içerisinde "Türkiye Medya Veri Tabanı" (TMVT) oluşturulacak.

Genel Müdürlük, uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi Türkiye algısı oluşturmaya hizmet edecek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtacak. Hükümet faaliyetlerinin kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtılmasına yönelik yayınlar çıkaracak ve organizasyon düzenleyecek.

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası etkinliğini güçlendiren organizasyonlara ilişkin, genel iletişim stratejileri ve sosyal medya alanına yönelik özel stratejiler hazırlanması noktasında yıl içinde gelen talepleri karşılayacak. Medya kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen uluslararası forum, konferans, sempozyum ve eğitim programlarının sayısı ve etkinliği artırılacak.

Devlet enformasyon sistemi üzerinden sunulan haberlerin karakter sayısı ile sistemden faydalanan kullanıcı sayısı artırılarak, ilgili kurumların gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanacak.

QHA