GÜMÜLCİNE (QHA) -

Yunanistan'da Batı Trakya'dan sonra en çok Türk azınlığın yaşadığı yer olan Rodos ve İstanköy adalarında Osmanlı İmparatorluğu devrinden kalan tarihi eserler ve mezarlıklara karşı yürütülen politika devam ediyor. Bilgilere göre Rodos ve İstanköy'de bakımsızlık ve kamulaştırma ile Osmanlı eserlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Batı Trakya merkezli Millet Gazetesi'nin haberine göre Yunanistan'ın Rodos Adası'nda, Murat Paşa'nın mezarının da bulunduğu tarihi Murat Reis Külliyesi içinde bulunan cami, türbe ve mezarlıklar kaderine terkedilmiş ve bakımsızlıktan yıkılmak üzere. Son olarak Kasım 2017'nin başlarında külliyeyi bekleyen son kişi de oradan uzaklaştırılmış ve önüne iki ek bina yapılarak külliyenin içler acısı durumu görünmez duruma getirilmişti.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı durumla ilgili bir açıklamada bulundu. Kaymakçı'nın açıklaması şu şekilde:

"Yunanistan'ın Rodos ve İstanköy adalarında 6000’i geçen sayıda Türk-Müslüman nüfus yaşamakta ve  Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.

Ancak Rodos ve İstanköy’de  Türk-Müslüman  vakfına ait eserler, çeşitli nedenlerle ellerinden alınarak zaman içinde ya yok olmaya terk edilmekte ya da başka amaçlar ile kullanılmaktadır.

Bunlar arasında adanın merkezinde olan Murat Reis Külliyesi, bakımsızlığıyla dikkat çekiyordu. Son yıllarda Külliye içinde harabeye dönen cami ve mezarlıktaki türbeler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya idi ve mezar taşları vandalca kırılarak yok edilmişti. Bütün bunlara karşın Yunanistan Hükümeti, külliyenin onarımına izin vermiyor ve göstermelik restorasyon çalışmaları yapıyordu. Külliyenin avlusuna da  belediye konservatuarı inşa edilmişti.

Son olarak Kasım 2017'nin başlarında ise Külliyeyi bekleyen son kişi de oradan uzaklaştırılmış  ve önüne iki ek bina da yapılarak külliyenin içler acısı durumu görünmez duruma getirilmiştir.

Yunanistan,Rodos ve İstanköy’de:

- Türk kimliğini kabul etmiyor.

- Türk çocuklarının çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkını ellerinden almıştır ve Türklerin Müslümanlık eğitimi önünde de engeller vardır.

- Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına özen göstermemekte ve yıkımlarına neden olmaktadır.

- Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış Rodos ve İstanköy Türklerinin temsilcisi Dernek olarak;

Rodos ve İstanköy Türklerinin; Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarının iade edilmesini ve Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımını Yunanistan’dan talep ediyoruz."

QHA