AŞKABAT (QHA) -

Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler (BM) Yerleşik Koordinatörlüğü ile birlikte başkent Aşkabat ve ülkenin diğer bölgelerinde sağlık, eğitim ve sosyal koruma projeleri uygulamak üzere ortaklık geliştirdi.

UNICEF, UNRCO ve İstatistik Komitesi uzmanlarından oluşan bir ekip, geçtiğimiz Haziran ayından içinde bulunduğumuz Kasım 2017'ye kadar olan süre içerisinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili sektör temsilcilerini yoğunlaştırmak, çocuklarla ilgili göstergeler ve bu kapsamda UNICEF'in veri toplaması gibi amaçlarla Türkmenistan'ın her bölgesini ziyaret ettiler. Ayrıca yine projeler dahilinde UNICEF, Türkmenistan'daki çocukların ve kadınların durumuyla ilgili çoklu gösterge grubu araştırmasını tamamladı. 

İstatistik Komitesi'ne bağlı demografi bölümünden Gözel Çarıyeva, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin erken dönemde kamulaştırılmasından gurur duyuyoruz, ki bu da, Türkmenistan'da hiçbir çocuğun geri bırakılmayacağını taahhüdünü bizlere gösteriyor." şeklinde konuştu. Çarıyeva ayrıca yapılan araştırmalara da değinerek, "UNICEF desteğiyle çoklu gösterge grubu araştırması ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir diğer verileri topladık. Tüm bu veriler, ülkemizde çocuk refahıyla ilgili alanlarda ilerlemeyi ölçmek adına sağlam bir temel yaratabilmemize olanak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

QHA