AŞKABAT (QHA) -

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Türkmenistan Doğalgaz Kongresi, 23 - 24 Mayıs tarihlerinde Aşkabat'ta gerçekleştirilecek. Kongre, Türkmenistan’ın doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik geniş potansiyelin araştırılması ve uluslararası iş birliği imkanlarının tartışılmasını hedefliyor.

Ayrıca ulusal ve bölgesel gaz endüstrisinin gelişmesinde, doğrudan yabancı yatırım fırsatlarının da kongrede ele alınması bekleniyor. Orta Asya enerji güvenliği ve endüstrisi için büyük önem arzeden kongre bu yıl özellikle yabancı yatırımcıları hedefliyor. Kongre, Türkmen gazının daha istikrarlı bir şekilde ihracına yönelik çalışmalarda önemli bir eşik olarak görülüyor. 

TürkmenGaz ve KHB Holland iş birliğiyle gerçekleştirilen kongrede, Daşoğuz vilayetinde yer alan Yılanlı doğalgaz tesisi yakınlarındaki, merkez Karakum doğalgaz yataklarının durumu da ele alınacak.

QHA