TAŞKENT (QHA) -

Sovyetler döneminden kalma kölelik uygulamaları Özbekistan’da halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Orta Asya’daki insan hakları gözlemcileri, Özbekistan hükümetinin pamuk toplamak için insanlara angarya işçiliği dayattığını birçok kez dile getirdiler.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden iki kadının, mahalle komiteleri tarafından pamuk toplamamaları durumunda sosyal sigortalarının iptal edileceği gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını rapor etti.

Bu uygulamanın sadece yetişkinlere özel olmadığı da belirtiliyor. 13-14 yaşlarındaki çocukların, okul yönetimleri tarafından zorla tarlalarda pamuk toplamaya gönderildikleri öğrenildi. Dünya Bankası, çocuk işçiliği durdurması şartıyla Özbekistan'a sulama projeleri için kredi verse de, bu uygulamanın devam ettiği görüldü.

Özbekistan hükümeti, üniversite öğrencilerine yönelik sınır dışı, akademik kariyerlerini bitirme tehditleri, yaşlı ve yoksul insanlara ise sosyal güvencelerinden mahrum bırakma tehdidi ile angarya dayatmasını devam ettiriyor. Ayrıca birçok ülke ve şirket de Özbekistan’ın çocuk işçi çalıştırmasına tepki olarak Özbekistan pamuğunu boykot etme kararı almıştı. Pamuk üretimi, Özbekistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) dörtte birini oluşturuyor.

QHA