BİŞKEK (QHA) -

Kırgızistan'ın dış borç yükü altında olduğu ifade ediliyor. Son verilere göre Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasında açık ara en fazla dış borç alan ülke konumunda.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından beri 9 milyar dolardan fazla dış ülkelerden kalkınma yardımı adı altında çeşitli fonlar aldığı ifade ediliyor. Bilinenlere göre bu fonların %72’si kredi olarak, %28’i hibe olarak çeşitli ülkelerden alındı. Ayrıca Kırgızistan’ın 2017 yılına gelindiğinde Dünya Bankası, IMF, Asya Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara ve başta Çin olmak üzere Türkiye, Almanya ve Japonya gibi ülkelere 4 milyar dolar dış borcu da bulunuyor.

Ülkenin ekonomisi üzerine IMF’in yayınladığı raporda, 2015 yılında dış borç oranının GSYİH'nın yüzde 64,6'sına yükseldiği belirtildi. Bu oran IMF tarafından “endişe verici seviye” olarak yorumlandı. Ülkedeki en büyük ekonomik sorunlardan biri de Sovyet mirası olan yolsuzluk ve rüşvet olarak algılanıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına göre Kırgızistan’daki rüşvet ve yolsuzluğun ülke ekonomisine zararı 700 milyon dolara ulaştı. 

Ülkede Rusya destekli darbe serüvenleri de yatırımcılar için büyük bir çekince yaratıyor. Rusya ve Çin bölgeyi tamamen kendilerine bağımlı bir ülke haline getirmek için etnik ve siyasi ortamı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Kırgız halkının 2 milyon kadarı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Resmi rakamlara göre 1 milyon kadar Kırgız vatandaşı mevsimlik işçi olarak Rusya’da en ağır işleri yapıyor.

QHA