ASTANA (QHA) -

Kazak siyasetbilimci Azimbay Gali, Rus ajanlarının Kazakistan'da Kazak kimliğini Rus milletinin bir alt etnisitesine dönüştürecek bir proje dahilinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. 

Euromaidan Press'in haberine göre, Gali Rus ajanlarının faaliyetlerini şöyle özetliyor:

Rus etki ajanları, ülkede Rusça'yı önceleyen eğitim sistemini destekliyor, Sovyet döneminden bu yana Kazak dilinin günlük hayat, siyaset ve akademide kullanılması için yapılan çabaları akamete uğratıyor. Kazakça eğitim veren kurumların Kazak halkı tarafından hor görülmesini temin ediyorlar.

Türkiye'deki Avrasyacı kliğin çalışmalarına benzer biçimde, Rus etki ajanları ülkede vali ve üst düzey bürokrat olanların Kazak etnisitesinden gelse bile Kazakça konuşamayan insanlar olması için çaba harcıyorlar.

Dini faaliyetlerin bile Rusça yapıldığı bir ülke vizyonuyla hareket eden ajanlar, Kazak kimliğinin Rus milleti içerisinde, Rusça konuşan bir alt-etnisiteye dönüşmesini amaçlıyorlar.

Bu ajanlar bütün temizlik faaliyetlerine rağmen kadrolarda kalmayı başardılar ve Kazakistan'ın iyiliği için çalışıyor görünüp, Moskova'nın menfaatine çalışıyorlar.

Bu ajanlar ülkede kötü giden her şeyin sorumluluğunu Kazak kimliği ve kültürünü savunan, Moskova çıkarlarına aykırı hareket eden grup ve siyasi akımlara yüklüyorlar.

Gali, bu etki ajanlarının doğru tespit edilip faaliyetlerine karşı önlem alınmasının vaktinin geldiğini belirtti. Bütün Türk Dünyası'nda benzer faaliyetler yürüten Rusya'nın Avrasyacılık vizyonu çerçevesinde Türk Dünyası'nı Ruslaştırma projesi, Türkiye'de de milliyetçi olduğunu söyleyen insanlar tarafından destekleniyor.

QHA