ASTANA (QHA) -

"Kazakistan'ın özel ekonomik ve endüstriyel bölgelerinde, ihracatın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi ile yeni yatırımlar çekilmesine dair bazı yasal değişiklikler ve ilaveler" başlıklı bir yasa tasarısı bugün, 28 Aralık'ta Kazakistan Parlamentosu'na sunuldu.

Konuyla ilgili olarak, tasarıyı hazırlayan çalışma grubunun başkanı Milletvekili Meyram Pşembayev, "Özel ekonomik bölgelerle ilgili mevcut düzenlemede, söz konusu bölgelerle ilgili yerel yönetim ve ilgili bakanlığın yetkilendirilmesi konusu belirlenmiş, fakat bu bölgelerin durumuna dair tam bir tanımlama yapılmamış. Üzerinde çalıştığımız düzenleme taslağı ile bu sorunu ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca, serbest ve özel ekonomik bölgelere yatırım çekilmesi konusunun da, tasarıya dahil olduğunu vurguladılar. Özel ekonomik bölgeler için gerekli altyapı ve koşulların hazırlanması gerektiğini kaydeden Pşembayev, "Girişimcilerin, projelerini vakit kaybetmeksizin uygulamaya koymaları için bu düzenlemelere ihtiyacımız var. Yeni yasa tasarısıyla birlikte, bu konuda kanuni engelleri ve bürokratik süreci kolaylaştırıyoruz. Özel ekonomik bölgelerle ilgili bakanlığın tam yetkili kılınması bu anlamda yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacak." şeklinde konuştu.

QHA