KERKÜK (QHA) -

Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi, dün resmi twitter hesabından genel merkezde hazırlanan basın açıklamasını yayınladı. Salihi, Kürtlerin ilan ettiği referandumun tamamen kabul edilemez olduğu ve anayasal hiç bir dayanağının olmadığını vurguladı. Basın açıklaması şöyle:

Referandum kararı açıkça anayasaya aykırıdır

Kerkük’teki kamu binalarının üstüne Kürdistan bayrağının asılması sorununun yankıları sona ermeden dün Kürt siyasi partileri Kürdistan’ın Irak’tan bağımsızlığı için referandum yapılmasına karar vermiştir. 

Bu tür davranışlar anayasanın birinci maddesindeki “Irak Cumhuriyeti federal, bağımsız ve tamamen egemen, hükümetin demokratik, cumhuriyetçi parlamenter sistem ile oluştuğu bir sistemdir” sözlerine ve Irak’ın birliğini koruyan yasalara açıkça aykırıdır. 

Ayrıca Kürdistan’a bağlı olmayan bölgelerin de referanduma katılması tek taraflı ve Türkmenlerin, Arapların isteğine karşı olan bir karardır. 

Bu nedenle başbakan, parlamento meclisi üyeleri ve tüm siyasi partileri, Irak’ı parçalamaya ve bölmeye çalışan, bu alınan referandum kararına karşı gereken gerçek adımları atmalarına çağrı yapmaktayız. Ayrıca bu tür kararların mutlaka parlamento meclisi içinde ve tüm kesimlerin kabulü ile alınması da gerekmektedir.

Ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bu kararı vahim bir hata olarak karşıladı. Alman Dışişleri Bakanlığı ise Irak’ta yaşanan bu süreci endişe ile takip ettiklerini belirterek Irak’ın toprak bütünlüğüne dikkat çekti.

QHA