TEBRİZ (QHA) -

Güney Azerbaycan Türklüğünün simgelerinden büyük reformist Settar Han bugün 16 Kasım'da ölüm yıl dönümünde Tebriz'deki mezarı başında anıldı. Anma programına Güney Azerbaycanlı aktivistler ve fikir adamları katıldı. 

Bilindiği gibi Settar Han 1908 yılında Kaçar İmparatorluğu'nda anayasal meşrutiyet bayrağını açarak mücadele verdi. Önce Azerbaycan şehirlerini Şah güçlerinden kurtardı, daha sonra Tahran'a girerek kaldırılan anayasayı yeniden ilan etti. Daha sonra ise Kaçar İmparatorluğunu paylaşan Rus ve İngiliz güçleri Settar Han'a karşı Şah Muhammed Ali'yi desteklediler. 1914 yılında Settar Han, Tahran'da Ermeni Taşnak kuvvetlerinin baskını sonucu öldürüldü.

Azerbaycan'ın sembolü olan Settar Han ayrıca İran siyasi tarihinde de meşrutiyet hareketinin öncüsü olarak büyük bir öneme sahiptir. Nitekim 1945 yılında Seyyid Cafer Pişevari önderliğinde kurulan Azerbaycan Milli Hükümeti, Tebriz'de Settar Han'ın ve Bagir Han'ın heykellerini yaptırmıştır.

QHA