TAŞKENT (QHA) -

Uluslararası insan hakları örgütlerinden Dünya Bankası'nın Özbekistan'daki sulama ve tarımsal projelere verdiği fonlara olan tepkiler giderek artıyor. Tepkilerin nedeninin ise fonların aktarıldığı projelerde anlaşmaların içeriğine aykırı olarak angarya ve çocuk işçiliğinin gözlemlenmesi olarak belirtiliyor.

Pamuk üretimi, Özbekistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) dörtte birini oluşturuyor. Bu nedenle Özbekistan hükümeti kırsal bölgelerdeki komünist devirden kalma uygulamalara göz yumuyor. Dünya çapındaki birçok şirket bu uygulamaya karşı Özbekistan'dan pamuk ithalini durdurma kararı almıştı. Şu ana kadar 274 şirket Özbek pamuğunu bu sebeplerden ötürü boykot etti.

Dünya Bankası'nın bu uyarıların aksine birçok projede Özbek hükümetine ciddi destek verdiği belirtiliyor. İnsan hakları ve emek örgütleri ise özellikle Avrupa Birliği'nin Dünya Bankası'na baskı yapması ve Özbek hükümetini caydırıcı kararlar alması gerektiğini belirtti.

Özbekistan'da komünizm döneminin kolhoz uygulamalarına benzer aygarya ve çocuk işçiliği devam ediyor. Okullardaki çocuklar bizzat devletin yönlendirmesiyle öğretmenleri ile beraber pamuk tarlalarına götürülüyor. Ayrıca pamuk toplamak istemeyenlerin bütün sosyal haklarına devlet tarafından el konuluyor.

QHA