GÜMÜLCİNE (QHA) -

Yunanistan'ın Rodop milletvekili İlhan Ahmet Yunanistan meclisinde, Batı Trakya Türk azınlığının medeni hukuk alanındaki değişikliklerine tepkisini dile getirdi. Millet Gazetesi'nin haberine göre İlhan Ahmet, Trakya'da Türk azınlığa evlenme, boşanma ve miras konularında şeriat uygulanmasını tercihe bağlamayı öngören yasa düzenlemesi hakkında mecliste konuştu.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından parlamentoya getirilen ve azınlığa Yunan mahkemeleri ile Müftülükler arasında tercih hakkı tanıyan yasa tasarısıyla ilgili konuşmasında milletvekili İlhan Ahmet, Şer’î hukukun örf, âdet ve gelenek hukuku olma özelliğine dikkat çekerek, “Yunanistan, ülkesindeki Müslümanların gelenek ve göreneklerini korumak zorundadır. Halihazırda Lozan Antlaşması’nın 42. maddesi de Yunanistan’daki Müslümanların özel ve aile durumları ile ilgili gelenek ve göreneklerin korunmasının Yunan hükümetinin sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir” diye konuştu.

İlhan Ahmet, Yüksek Mahkeme (Arios Pagos)’nin örf ve âdet hukukuna tabi olanların vasiyetname tanzim etme hakkı olmadığı yönündeki kararının İslam’a aykırılığına işaret ederek, “Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) büyük bir hata yapmış, İslam’ı yanlış yorumlamıştır. Zira İslam hukukunda 1/3 kısıtlama getirse de vasiyetname tanzim hakkı vardır” dedi.

İlhan Ahmet konuşmasında, “Din özgürlüğü kapsamında azınlık kendi müftüsünü belirleme ve seçme hakkına sahip olma arzusunda” diye belirterek şunları ifade etti: “Sadece dini görevleri olacak olan bir müftü, bir dini lider seçimi, azınlık toplumunun tamamının ortak arzusudur. Bu konunun bitmesi gerekiyor. Aksi halde Trakya’daki bu çift başlılık, bölgede başka sorunlar ve yorumları da ortaya çıkaracak, bu durum da bölgenin ikili toplum yapısında sıkıntıya yol açacaktır.”

QHA