VİYANA (QHA) -

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 19-20 Haziran tarihlerinde kriz koşullarında medyaların çalışmasını konu alan bir konferans düzenleniyor.

Etkinliğin anonsunda Ukrayna’da ve çevresindeki krizin, krizden dolayı meydana gelen gazetecilerin güvenliği ile ilgili sorunların, basın özgürlüğü ve basın mensuplarının profesyonel etiğine uyulmaması hususundaki ciddi ihlallerin sonuçlarının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bölgesinin tamamında hissedildiği ifade edildi.
 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi’nin Bürosu, Ukrayna’daki gazetecilere ve yönetime, ayrıca bölgenin herhangi bir noktasında söz konusu çatışmayla ilgli olanlara, barış, işbirliği ve güvenliğin tesis edilmesi ile ilgili en yaygın ve zor çözülebilecek medya sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak amacıyla tekrar uzmanların bir araya toplandığını açıkladı.
 
Gazeteciler ve medya uzmanları, Viyana’da yapılacak konferansta yanlış bilgiler (dezenformasyon) ve propagandanın barışın sağlanmasını ve barış süreçlerini nasıl etkilediği, gazetecilik mesleğini ve genel olarak demokratik esasları nasıl baltaladığı konusunu ele alacak.

Bunun dışında konferans esnasında basın özgürlüğü dahil ifade özgürlüğü ile ilgili AGİT çerçevesinde kabul edilen standartlara uygun olan en eşdeğer siyasi ve hukuki tepki tedbirlerinin belirlenmesi de planlanıyor.
 
Konferans katılımcıları, çatışma ve savaşların aydınlatılması, gazetecilerin güvenliği ve gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalması, çalışma bölgelerinde gazetecilerin akreditasyonu ve enformasyona erişimi, çatışma koşullarında sahte haberler, yalan bilgiler ve propaganda, onlarla mücadele amacıyla medya ve bilgisayar bilgilerinin geliştirilmesi, çatışma koşullarında medyaların teşkili ve çalışmanın farklı taraflarına ait olan gazeteciler arasında güvenliğin güçlendirilmesi ile ilgili konulara dair vasıtaların hazırlanmasına ilişkin pratik tavsiyelerini paylaşacak.
 
Söz konusu etkinlik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilciliği’nin, 15-16 Haziran 2015 tarihinde, Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Çatışma Dönemlerinde Gazetecilerin Güvenliği, Medya Özgürlüğü ve Çoğulculuk” konulu konferansından sonra atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

QHA