KİEV (QHA) -

Ukrayna’da Enformasyon Politika Bakanlığı’nın isteği üzerine InMind araştırma şirketi tarafından “Ukrayna’da Kırım Meselesi” konulu anket yapıldı.

Söz konusu anket Ukraynalıların yüzde 60’ının Kırım’ın en kısa zamanda geri döneceği kanaatinde olduğunu, yüzde 86’sının da Kırım’ı Ukrayna’ya bağlı olarak görmek istediğini gösterdi.

Anket sonuçlarının tanıtıldığı etkinlikte konuşan analist Sergey Prosyanik, “Ukraynalılar iyimserler. Yüzde 60’tan fazlası Kırım’ın en yakın zamanda geri alınabileceğine inanıyor. Fakat geri alma yöntemlerinde farklılık var. Yüzde 45’i esas yöntemin Rusya yönetiminin değişmesi olduğu kanaatindeyken, yüzde 37’si bunun Ukrayna’daki reformlara bağlı olduğu, yaşam standartlarının iyileşmesi halinde Kırımlıların kendilerinin Ukrayna’ya dönmek isteyeceği görüşünde. Yüzde 30’u ise uluslararası baskı ve yaptırımların bu konuda etkili bir yöntem olduğu fikrindeyken, yüzde 19’u bugüne kadar uygulanan yaptırımların Kırım’ı geri almak için yeterli olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu.

Prosyanik, ankete katılan Ukraynalıların sadece yüzde 9’unun Kırım’ın askeri yolla geri alabileceği kanaatinde olduğunu belirtti.

Kırım’ın enformasyon alanda yeniden entegrasyon stratejisi çerçevesinde yapılan bu çalışmanın, Ukrayna toplumunun Kırım konusundaki görüşü ve genel kamu bilincini belirlemek amacıyla yapıldığı kaydedilirken, anket sonuçlarının Ukraynalıların yüzde 55’inin Kırım’ın işgali konularıyla ilgilendiği ve ülkenin güney ve doğusunda bu ilginin merkez ve batı bölgelerindeki ilgiden az olmadığını gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan anket, Ukrayna halkının sadece yüzde 6’sının Kırım'ın işgalini Ukrayna’nın günümüzde en önemli sorun olarak gördüğünü gösterdiğini söyleyen Prosyanik, “Maalesef bugün doğudaki savaş, yaşam düzeyi, ekonomik duru, suç oranı, ülkenin güvenliği gibi birçok sorun var. Bu nedenle Kırım meselesini sadece anketi yanıtlayanların yüzde 6’sı en önemli konu olarak belirtti.” dedi.

Kırım'ın mevcut durumu hakkında soru üzerine Ukraynalıların büyük bir çoğunluğunun "işgal edilen ve çalınan topraklar" terimlerini kullandığı kaydedilirken, ankete katılanların yüzde 10’unda Kırım deyince sadece geçmişte “tatil, deniz ve güneş” kelimelerinin akla geldiği belirtildi.

Mart 2017’de yapılan ankete Rus işgali altındaki Kırım ve Rusya yanlısı teröristlerin kontrolündeki Donbas bölgesi hariç Ukrayna’nın her bölgesinden bin kişi katıldı.

QHA