ANKARA (QHA) -

Yapılan duyuruda: "Diasporada yaşayan Kırım Tatarlarının vatan Kırım ile hukukî ve idarî bağlarının kurulması amacı ile Genel Merkezimizce yapılan girişimler sonucu "Ukrayna Diaspora Kimliği"ne başvuru imkânı sağlanmıştır.

“Yabancı Ülkelerde Yaşayan Ukraynalıların Hukuki Statüsü” hakkındaki Ukrayna Kanunu uyarınca, ataları Kırım’dan göç ederek Ukrayna dışındaki ülkelerde yerleşmiş bulunan ve ”Yurtdışında Yaşayan Ukraynalı Kimliği” (kısa adıyla “Ukrayna Diaspora Kimliği”) almak isteyen Kırım Tatar asıllı kişilerin başvuruları Genel Merkezimiz aracılığıyla yapılacak ve takip edilecektir.

“Ukrayna Diaspora Kimliği” kökeni Ukrayna sınırları içinde bulunan bir yere dayanan kişilere verilmekte olup, bu kimlik hamilleri herhangi bir Ukrayna vatandaşının Ukrayna sınırları içindeki her türlü hak ve özgürlüklerine sahiptir." denildi.

Genel Merkez tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Diaspora Kimliği hamillerine şu haklar sağlanıyor:

"- Vize rejimine tabi bir ülke vatandaşı ise herhangi bir vizeye gerek olmaksızın 5 yıl süre ile Ukrayna’da oturum hakkı (Türk vatandaşlarının Ukrayna’da vizesiz olarak 60 gün kalma ve 180 gün içinde 90 günü aşmama gibi süre kısıtlamaları ortadan kalkmaktadır; kendisiyle birlikte giriş yapmaları kaydıyla eş ve çocukları da aynı oturum hakkına sahip olmaktadır.),

- Ukrayna'da her türlü malvarlığı edinme, iş bulma ve işyeri açma ve işletme hakkı,

- Herhangi bir göçmen kotasına tabi olmaksızın eş ve çocukları ile birlikte Ukrayna’ya göçmenlik ve vatandaşlık hakkı,

- Ukrayna devletince tanınan yıllık kotalar çerçevesinde Ukrayna üniversitelerine kabul edilme ve öğrenim görme avantajı,

- Vatandaşlığa geçişlerde şart koşulan Ukraince dilindeki yeterlilik sınavından muafiyet avantajı.

“Ukrayna Diaspora Kimliği” taşıyanlar diledikleri zaman Ukrayna vatandaşlığına geçebilirler. İstemeleri durumunda eş ve çocukları da bu hakka sahiptirler. Ancak, Ukrayna kanunlarına göre “çifte vatandaşlık” mümkün olmadığından, Ukrayna vatandaşlığını seçenlerin diğer ülke vatandaşlığından ayrılması zorunludur."

Diaspora kimliğine başvurmak isteyenler için ayrıntılı bilgi ve gerekli başvuru belgelerini Kırım Derneği Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinden alabilir.

Ukrayna Diaspora Kimliği İçin Başvuru

QHA