KİEV (QHA) -

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Profesörü Aleksandr Sagan, Ukrayna Dini Topluluklar Konseyi'nin ülkenin altı dini topluluğunu ve Ukrayna İlahiyatçılar Derneği'ni bir çatı altında toplayacağını ifade etti.

Ukrayna Dini Topluluklar Konseyi’ne UMMA Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Bahaileri Milli Ruhani Mahfili, Musevi Gelişim Topluluğu, Ukrayna Krishna Bilinci Derneği ve pagan Ukrayna Öz  Ulusal İnanç Topluluğu (RUNverı) katıldı.

Aleksandr Sagan, “Konsey çatısı altında altı dini topluluk ve tamamen dini örgüt olmasak da küçük bir istisna olarak bizim Ukrayna İlahiyatçılar Derneği bir araya geldi. Hoşgörü düşüncesinin yayılması için devlet-kilise ilişkisinin yanı sıra dinler arası ilişkiler de önemli. İşte bu yüzden dini topluluklar ve bizim derneğimiz, gönüllü olarak bir araya toplanmaya karar verdik” diye konuştu.

UMMA Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, dinler arası temsilcileri arasında diyaloğun kurulmasının önemini vurguladı.

İsmagilov, “Kırım ve Donbas’ın işgalinden sonra Sünni Müslümanların dinlerarası diyaloğa ve yasama süreçlerinee katılımı yavaşladı. Çünkü önümüze koyduğumuz hedefler ilk olarak, Ukrayna Müslümanları arasındaki diyaloğu geliştirmek, ikincisi diğer dinlerin temsilcileriyle diyalog kurmaktır. Sadece bu şekilde biz anlaşabiliriz, birbirimizi tanıyabilir ve saygı duyabiliriz. Bugün kurulan konsey benzersizdir. Bugüne kadar Ukrayna’da İbrahimi dinlerin temsilcileri ile birlikte diğer dinlerin de temsil edildiği bir konsey yoktu. Ukrayna Dini Topluluklar Konseyi fikri oldukça geniş. Farklı dinlerin temsilcileri katıldı konseyimize, bu da Ukrayna’da demokratik süreçlerin devam ettiğini gösteriyor. Daha önce dahil edilmeyen dinler diyaloğa katılıyor. Yani Ukrayna’daki dinler arası diyalog yeni bir seviyeye çıkıyor ve bu bizi mutlu ediyor” dedi.

Daha önce Ukrayna’da faaliyet gösteren Müslüman teşkilatlarının 5 Aralık 2016 tarihinde Ukrayna Müslümanları Nizamnamesi’ni imzaladığını bildirmişti.

QHA