KİEV (QHA) -

Ukrayna nüfusunun üçte biri SSCB’nin dağıldığından dolayı üzüntü duyduğu ifade edildi.
 
Kiev’de 22 Şubat tarihinde, “Reyting” sosyoloji grubu tarafından gerçekleştirilen “Ukrayna: Eğilimler ve Beklentiler” konulu büyük sosyolojik anketin sonuçları tanıtıldı. Anket sonuçlarını açıklayan Reyting” sosyoloji grubu Müdür Yardımcısı Lyubomir Mısiv, Ukraynalıların üçte birinin SSCB’yi özlediğini belirtti.
 
Lyubomir Mısiv’in söylediğine göre, SSCB’yi özleyen nüfusun büyük kısmı Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerinde ikamet ederken, ülkenin batısındaki nüfusun SSCB’ye özlemi daha az. Bununla birlikte ankete katılan Ukraynalıların yüzde 55’i benzer bir duygusu olmadığını paylaştı.
 
Sosyologların açıkladığına göre, günümüzde Ukrayna’da batı yanlısı ve Ukrayna yanlısı gelişim çizgileri ağırlık gösteriyor. Anket katılımcılarının yaklaşık yarısı, çocuklarının Ukrayna’da yaşamasını, üçte biri Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamasını, yüzde 7’si ise ABD’de yaşamasını istiyor. Katılımcıların yüzde 2’si çocuklarının Rusya’da yaşamasını istediğini söyledi.
 
Nüfusun üçte biri Rusçaya özel statü verilmesini istiyor
 
Anket sonuçlarına göre, Ukraynalıların yüzde 20’si ülkenin bazı bölgelerinde Rusçaya resim dil statüsünün verilmesini, yüzde 15’i Rusçaya resmi dil statüsünün Ukrayna’nın genelinde verilmesini istiyor. Rusçaya resmi dil statüsü verilmesini isteyen nüfusun büyük kısmının Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerinde ikamet ettiği belirtildi.
 
Bununla birlikte Ukraynalıların yaklaşık yarısının evde konuşmak için ana dili (Ukraince) kullanıyor (yüzde 47). Ana dili kullanan Ukraynalıların ağırlıklı olarak ülkenin batı, merkez ve kuzey bölgelerinde yaşıyor. Anket katılımcılarının yüzde 29’u hem Ukraince hem Rusçayı kullanıyor, yüzde 24’ü sadece Rusça konuşuyor.
 
Sosyologlar, Ukrayna’da Ukrainceyi destekleyenlerin sayısının yıldan yıla arttığını vurguladı. 

 

QHA