KİEV(QHA) -

Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) heyeti 23 Mart tarihinde Kiev’de bulunan Kırım Haber Ajansı (QHA) ofisini ziyaret etti. Ziyeret sırasında FUEN Başkanı Lorant Vincze, QHA muhabirinn sorularını cevapladı.

QHA: Ziyaretinizin amacı nedir?

Lorant Vincze: Kiev’e Kırım Tatar halkının temsilcileriyle buluşmak, onları endişelendiren  sorunlar hakkında konuşmak için geldi. Kısmen onlar Avrupa’da biliniyor. Ancak, Kırım ve Kırım Tatarlarıyla ilgili durumuyla Avrupa medyası en çok işgal ve hemen sonrasında ilgilenmişti. O zamandan beri ilgili haberler azalıyor.Biz yine de Kırım Tatarlarının mücadelesi ve karşılarına çıkan sorunlardan haberdarız ve Kırım Tatar halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) FUEN üyesidir. Biz Avrupa’daki birçok etnik azınlığı birleştiren büyük kuruluşuz ve bağlamda biz üyelerimize yardım ve desteğimizi sunuyoruz.

FUEN Kırım Tatarlarla ilgili şu an hangi faaliyetler yürütüyor?

Geçen sene azınlıklar arasında amatör futbol turnuvasını düzenlediğimizi hatırlatmak istiyorum. Kırım Tatar takımı da turnuvaya katılarak Avrupa’daki etnik azınlıklar çeşitliliğinin korumasına katkıda bulundu. Tüm bunlar organize ettiğimiz sportif ve kültür etkinlikler aracılığıyla yapılıyor.

Ben tabi ki de düzenli olarak Kırım Tatar milli liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Rafat Çubarov’la buluşuyorum. Onlar uluslararası arenada çok aktifler. Topluluğunuzun gerçek durumunu ve sadakatinizi biliyorum. Avrupalı ve dünya siyasetçilerinin Ukrayna’daki durumu unutmamaları çok önemli. Bu çok zor. Yeni Ukrayna’nın demokratik reformu henüz bitmedi. Bu, Avrupalı ortaklarının desteğine ihtiyaç duyan, iyi bir Avrupa yanlısı yol.

22 Mart’ta Ukrayna2nın tüm etnik azınlıkları toplayan yuvarlak masaya katılmaktan mutluluk duydum. Verdiğim en önemli mesaj işbirliği ihtiyacıydı. Tabi ki Kırım Tatarlarının problemleri çok özel ve diğer azınlıklarının sorunlarından farklı. Ama diğer azınlıklarda da kendi ihtiyaçları var. Tüm etnik azılıklarla dayanışma halinde olup Ukrayna hükümetiyle işbirliği yapmak gereklidir.

FUEN Ukrayna’da başka hangi projeler üzerinde çalışıyor?

Ukrayna’daki üyelerimizle düzenli temas halindeyiz. Kırım Tatarlardan başka bizin kuruluşumuzun üyeleri Macarlar, Yahudiler, Azeriler, yardım istedikleri zaman biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu benim ikinci Ukrayna ziyaretim, daha önce Karpat bölgesinde Macarları ziyaret etmek için gelmiştim, Kiev’i ilk kez ziyaret ediyorum.

FUEN Kırım Tatarlarına nasıl yardım edebilir?

Bizim sivil toplu kuruluşumuz Avrupa Birliği’nde güçlü bir küresel ağa sahip. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’le işbirliği yapıyoruz ve bu kuruluşlarda danışmanlık yetkililerimiz mevcut.

Biz ayrıca, birçok toplantı organize ediyoruz, etnik azınlıklarla ilgili yapılan konferanslara katılıyoruz. Bizim amacımız, Avrupa’daki etnik azınlıklarının en güncel en önemli sorunlarına dikkat çekmektir, bunların arasında Kırım Tatarlarının sorunu da yer alıyor. Bunu her konferansta hatırlatıyoruz ve Kırım Tatarlarların gündemdeki sorunları seslendiriyoruz. Bizim desteğimiz, işgal edilen yarımadada Kırım Tatarların yapılan baskılarının problemini çözmek için uluslararası topluluğa baskı yapma bağlamında ve Ukraynalı ile Kırım Tatar halklarının işbirliğinde yardımcı olmada yararlı olabilir.

Son olarak okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Gördüğüm kadarıyla, Ukrayna’daki etnik azınlıkların haklarının yasal olarak sağlamlaştırmaya ihtiyacı var. Bu haklar Anayasa, dil ve eğitim yasalarında belirtilmeli. Kırım Tatar halkının yerel halk olarak kabul edilmesi arzusunu anlıyorum. Avrupa insanların öz kimliklerini belirleme ile bunları beyan etme haklarına inanıyor. Ukrayna hükümeti ve uluslararası toplum bunları gerçek olarak kabul etmeli, çünkü o tarihi, coğrafi ve kültürel gerçeklere dayanıyor. Bu yüzden Kırım Tatar halkına yürüdüğü yolda güzellikler diliyorum.

Roman Kot

QHA