ANKARA (QHA) -

Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri, Türkiye Ukrayna Dostluk Derneği Başkanı, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Namık Kemal Bayar, bu günlerde devam eden Ukrayna tarafından "Doğu Ukrayna'daki teröristlerin finansmanı ve Kırım'ın işgali" konularında Rusya'ya karşı Birleşmiş Milletler Lahey Adalet Divanı'nda açılan davanın ön inceleme görüşmeleri hakkında konuştu.

Av. Namık Kemal Bayar, QHA’ya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dava, son yıllarda açılan en önemli devletlerarası davalardan biridir. Uluslararası hukuk anlamında çok özellikli ve salt doktriner açıdan dikkatle takibi gereken bir dava dosyası niteliği taşımaktadır. Adalet Divanı, ön inceleme aşamasında davanın esasına geçilip geçilmeyeceği noktasında bir karar verecektir. Mahkemece davanın esasına geçme yönünde karar verilirse önümüzdeki aylarda uluslararası hukuk camiasını oldukça meşgul edecek bir dava süreci başlayacaktır.” şeklinde konuştu.

 

Davanın ön inceleme aşamasından karar oturumuna kadar yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Bayar, “Davanın usul, şekil ve esas yönünden özellikleri hakkında pek çok uluslararası hukuk uzmanının birbirinden farklı görüşleri bugünden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir kaç gün içinde Mahkemenin esasa girip girmeme konusunda vereceği karar ilk aşamada önemlidir. Ancak, Mahkemece "esasa girmeme" yönünde verilecek karar usuli ve şekli bir karar olacak; bundan sonra açılacak ya da açılabilecek davaları fazla etkilemeyecektir. Bu önemli dava ön inceleme aşamasından karar oturumuna kadar yakınen takip edilmelidir.” dedi.

Bilindiği gibi, Ukrayna 16 Ocak’ta Lahey’deki Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı’na dilekçe verdi. Rusya, Ukrayna’ya karşı saldırısı sırasında terörizmi finanse etmekle ve ırk ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor.
6 Mart tarihinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’nda Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davanın ön inceleme görüşmeleri başladı.

QHA