ANKARA (QHA) -

Gazeteci-yazar Gönül Şamilkızı’nın Kırım'ın işgal sürecini anlattığı kitabı “Kırım Ateşi” ikinci baskıyı gördü.

Ötüken Neşriyat'tan çıkan kitabın ikinci baskıyı yaptığını Şamilkızı ve kitabın editörü Göktürk Ömer Çakır Twitter hesapları üzerinden duyurdu.

Bilindiği gibi Tarih bölümü, işgalden önceki dönem yani yakın tarih, 1990’lı yıllardan 2013’e kadarki dönem, işgal kronolojisi ve işgalden sonraki dönem olmak üzere 4 bölümden oluşan kitabın tarih kısmında Hakan Kırımlı ve Halil İnancık’ın çalışmalarından yararlandığı bildirilmişti. Yazar, işgal kronolojisi bölümünün kendi gözlemlerine dayandığına, eksik kalan kısımlarında da Kırım Haber Ajansı gibi kaynaklardan yararlandığına dikkat çekmişti.

 

Kırım Ateşi'nin arka kapak yazısı:

Kırım Tatarları, Sovyet diktatörlüğünün gasp ettiği vatanlarına, bu insanlık düşmanı rejimin çöküşüyle yarım asır sonra dönebilmişlerken, şimdi de o rejimin territoryal nüfuz ve etki alanına vâris olma iştahıyla Karadeniz’in incisine pençesini geçiren yeni Rus emellerinin kurbanı olmuşlardır. Böylece Kırım Tatarları’nın öz yurdu, bütün dünyanın gözü önünde iki yüzlü ve hukuksuz yeni Rus şovenizminin pervasız cinayetlerinin, Kremlin kuklaları tarafından yaratılan siyasî istikrarsızlık ve kararsızlıklardan beslenen saldırgan müdahalelerinin öznesine dönüşmüş, Kırım Tatarları öz topraklarında bu defa da esir durumuna düşmüşlerdir. Çalışma alanı eski Sovyet coğrafyası olan Gönül Şamilkızı, uzun zamandır yerinde takip ettiği bu bölgedeki çatışma ve krizleri, Kırım’ın işgaline varan sürecin birincil tanığı olmuş bir gazeteci kimliğiyle, okuyucuyu içine çekecek sarsıcı bir yalınlık ve anlaşılır bir kuşatıcılıkla ele almış, okurken, içinde bulunduğumuz bölgenin büyük politik aktörlerinden birinin, tarih tarafından kendisine verilen itimatsızlık beratını nasıl bir “liyakat”le taşıdığını daha iyi anlayacağımız çağdaş bir kronik meydana getirmiştir.

QHA