KİEV (QHA) -

Uluslararası insan hakları teşkilatı olan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Rus işgali altındaki Kırım’la ilgili izleme mekanizmalarının engelsiz erişiminin pratik ayrıntılarının koordinasyonu dahil olmak üzere yarımadada insan hakları durumunun uluslararası kuruluşlarca etkili şekilde izlenmesini sağlamanın uluslararası toplumun önemli önceliği olması gerektiğini belirtti.

Af Örgütü’nden bugün, 17 Mart’ta yapılan açıklamada, “Hükümetlerarası kurumlar, Ukrayna ve Rusya’nın uluslararası partnerleri ile hem ikili hem çok taraflı görüşmelerde, Kırım’a uluslararası mekanizmaların erişimi konusunu gündeme getirmeliler. Kırım’da insan haklarına saygı talebi ile birlikte bu erişimin derhal ve koşulsuz olarak sağlanması için mevcut her fırsatı kullanmalılar.” ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kırım’ın sözde yönetimi ile Rusya yönetiminin ifade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile Kırım’daki herkes için adaletli yargı hakkına saygı duyması gerektiği belirtilirken, siyasi veya dini inançlar, etnik köken ya da diğer gerekçelerle ayrımcılık yapılmaksızın bütün bireyler ve grupların bu haklarının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonu’nun, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da insan hakları ihlallerinde yeni eğilimi, insan haklarının savunulması ile ilgili büyük davalarda avukatların profesyonel faaliyetlerini gerçekleştirmesine yasadışı müdahale edildiğini kayda geçirdiği bildirilmiş, Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonu Başkanı Fiona Fraser, ayrıca Kırım’daki işgalci yönetimin, tutukluları itiraf ifadeleri vermeye zorlamak için işkence ve kötü muameleye başvurduğunu, tutuklu Ukraynalıların Rusya’daki cezaevlerine sevk edilmeye devam ettiğini kaydetmişti.

QHA