Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karayların Türkçeye sahip çıktığını belirterek, ''biz de onlara sahip çıkmalıyız'' dedi.
     Prof. Dr. Ortaylı, Bilecik ve Sakarya üniversiteleri işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Karay Türkleri Çalışmaları Sempozyumunda yaptığı konuşmada, Karayların Doğu Avrupa'da sayılarının az olmasına rağmen yarattıkları medeni eserler ve kimlikleri dolayısıyla saygı gören, anılan ve bilinen bir topluluk olduğunu söyledi. Ortaylı, Karayların İstanbul'da da tanınan, görünen ve rastlanan bir grup olduğuna dikkati çekti.
     Karayların Türk milli tarihinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, şöyle konuştu:
     ''Tarihteki Hazar halkının ne kadarı Museviliği benimsemiştir, bilmiyoruz. Şu bir gerçek ki Kıpçak Türkleri, bizim Karay dediğimiz gruba girmişlerdir. Karay bir etnik grubun adı değildir. Bir dini mezhep meselesidir. Karay mezhebinin Yahudilik içerisinde kendine has özellikleri vardır. Bugün sayıları çok azaldığı için Karaylara şehrin coğrafyasında rastlayamıyoruz. Karaylar, etnik özelliklerine en çok sahip çıkan bir Türk grubudur.''
     Prof. Dr. Ortaylı, 20 yıl önce Kırım'daki Karayların Türkçe bilmediklerini belirterek, günümüzde ise Kırım Türkçesi ile Türkiye Türkçesini çok iyi konuştuklarını söyledi.
     Prof. Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:
     ''Karaylar Türkçeye sahip çıkıyor, biz de onlara sahip çıkmalıyız. Baltık'ta yaşayan Karay Türkleri, akademik kurumlarda yüksek oranlarda temsil edilmektedir. İlmi heyet olarak Ankara'daki büyükelçilik yoluyla Litvanya Cumhuriyeti'ne şükran ve takdirlerimizi sunmalıyız. Çünkü Litvanya Karaylara son derece adilane davranan bir cumhuriyettir.''
     Sempozyuma, Ukrayna, Almanya, Hollanda, ABD, Litvanya, İsrail,Rusya ve Türkiye'deki üniversitelerden 60'a yakın bilim adamı konuşmacı olarak katılıyor.
     Vali Musa Çolak ve Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Ortaylı'ya Osmanlı armasının bulunduğu tabak hediye etti.

AA