AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un aleyhine açılan davada tanık olarak sorguya çekmek için Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın başkenti Akmescit’te Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından gözaltına alınan avukat Nikolay Polozov, FSB’nin eylemlerini insan kaçırma olarak değerlendirdiğini bildirdi.
 
Nikolay Polozov, “Bunu (meydana gelen olayları) bugün Akmescit’in merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılışım olarak değerlendiriyorum. Bahi geçen kişilerden biri daha sonra FSB görevlisi kimliğini sundu. Sorgu başlamadan önce soruşturma görevlisi Skripka’nın eylemlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti. 12 Aralık tarihinde gerçekleştirilen birinci derece mahkeme, soruşturma görevlisi Skripka’ya beni sorgulama izni vermesine rağmen söz konusu karar henüz yürürlüğe girmedi. Ben ve savunucularım itiraz dilekçesini verdik. Ancak itiraz dilekçesinin inceleneceği mahkeme bugüne kadar henüz yapılmadı. Soruşturma görevlisinin yetkisinin dışına çıktığı açık”
diye anlattı.

 
Avukat Polozov hareket etme ve irtibat kurma imkanından yoksun bırakılmasına rağmen resmi avukatı Oksana Jeleznyak’a gözaltına alındığını bildirebildi. Ancak avukatı FSB’ye gelemedi.
 
Sorgu gidişatı ile ilgili Nikolay Polozov şöyle konuştu: “Sorgu sırasında hiçbir belge vermedim, soruşturma görevlilerinin sorduğu sorulara cevap vermedim. Bir kağıda “susuyor” kelimesini yazarak Rusya’nın 31 Mayıs 2000 tarihli avukatlık faaliyetleri ile ilgili federal yasasının 8. Maddesi ve Rusya İdari Hukuku’nun 56. Maddesi 3. Fıkrasının 2. bendi gereğince, avukatın gösterdiği hukuki yardım sırasında öğrendiği bilgiler konusunda sorgulanamayacağını belirttim.”
 
Soruşturma görevlisinin, ifade vermeyi reddetmenin Rusya Ceza Kanunu’nun 308. Maddesi uyarınca 3 aya kadar hapis cezası öngördüğünü ifade ederek kendisini korkutmaya çalıştığını aktaran Polozov, “Kuşkusuz bu, FSB tarafından kanunsuzluk, avukatlara açık baskı! 2 gün önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) söz konusu baskılardan söz etmiştim ve şimdi Kırım’a geldim ve beni sokakta gözaltına aldılar… Bu kanunsuzluk durdurulmalı. Benim örneğimde tüm avukatlara baskı uygulamaya çalışılıyorsa Kırım’daki avukatların faaliyet göstermesi ve burada insan haklarını savunmanın gittikçe zorlaşmasından korkuyorum” şeklinde devam etti.
 
Şimdilik bir avukata baskının söz konusu olmadığını, avukatların dokunulmazlığına ilişkin anayasa kavramının tehdit altında olduğu fikrini paylaşan Polozov, soruşturma görevlilerinin eylemlerine, hem ulusal hem uluslararası mahkemelerde itiraz edeceğini bildirdi.
 
AKPM kış oturumuna katıldıktan sonra bugün, 25 Ocak günü Kırım’a dönen avukat Nikolay Polozov, FSB tarafından gözaltına alınarak Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov davası boyunca tanık olarak sorguya götürüldü. 2.5 saatten fazla bir süre FSB binasında tutulduktan sonra serbest bırakılan Polozov’un gözaltına alınmasını sorgu girişimi olarak değil, kaçırma olarak değerlendirdiği bildirildi.
 
Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlilerinin, avukat Nikolay Polozov’u Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov dahil baskıya uğrayan Kırım Tatarlarını “mahkemede” savunma imkanını elinden almak için gözaltına aldığını ifade etti.

QHA