PHİLADELPHİA (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ABD temsilcisi, Birleşmiş Milletlere Ukrayna Daimi Misyonunun Yerli Meseleleri ile ilgili danışmanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) ABD temsilcisi Ayla Bakkallı, Philadelphia'da Ukrayna Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Bahar Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen Ukrayna ilgili bir etkinliğe katıldı.

3 Haziran'da Ukrayna Mirası Okulu bünyesindeki Ukrayna Amerikan Gençliği Yurttaşlık Kulübü (The Ukrainian American Youth Civics Club-UAYCC) tarafından düzenlenen Bahar Sempozyumu'na Bakkallı konuk konuşmacı olarak davet edildi. Bahsi geçen etkinliğin, Iryna Galaj ve Mykola Hrychowian tarafından denetlenen okul yılı sonu törenleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık bir etkinlik olduğu belirtildi.

Etkinliğe katılan diğer panelistler ise Ukrayna Ulusal Bilgilendirme Servisi (UNIS) Direktörü Micheal Sawkiw, Jr. ile Johns Hopkins Üniversitesi Avrupa ve Avrasya Araştırmaları mezunu Christina Pushaw oldu. Sawkiw, "Ukrayna için Savunuculuk" başlıklı konuşmasında Amerika'da yaşayan Ukraynalılar olarak vatandaşlığa katılım meselesine değindi. Pushaw ise "Amerikalılarla Ukrayna Hakkında Nasıl Konuşacağım?" başlıklı konuşmasında Ukraynalılar ve Amerikalılar arasındaki ortak değerlerden bahsetti.

Sawkiw, simüle edilmiş rol yapma aracılığıyla (bir nevi canlandırarak) güncel olaylar ve meseleler hakkında Ukrayna ve evrensel demokratik değerler ile ilgili sorular sordu. Amerika'da hem Ukraynalı hem de Amerikalı yani Amerikalı Ukrain kimliğiyle kendilerini konumlandırabileceklerini, bu hususun Amerika'nın gerçekten demokratik bir ulus olduğu gerçeğine dair bir kanıt olduğunu ifade etti.

Puchaw ise Ukraynalılar ve Amerikalılar arasındaki pek çok ortak değeri, birkaç isim vererek özetledi. Özgürlük ve demokrasi için Euromeydan olaylarına, Amerika örneğinde tarihi özgürlük mücadelelerine ve arzulanan hükümet türünü seçmek hakkına, ayrıca konuşma özgürlüğü hakkı için verilen mücadeleye değindi. Örgütlenme özgürlüğü ve Ukrayna'da bulunan kültürel çeşitliliğin ABD'de de bulunduğunu ifade etti.

Amerikalı Ukrain bir avukat olan Eugene Luciw'in davetiyle, Bakallı konuşmasına başladı. Konuşmasına Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatarlarına ve işgal altındaki Ukrayna toprağı Kırım'daki rollerine değinen Bakallı, Kırım'ın Rusya tarafından 2014'teki işgalinden bu yana Ukrayna toprak bütünlüğünü savunmak için Kırım Tatarları ile Ukraynalılar arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizdi.

Kırım Yarımadası'nın stratejik önemine de değinen Bakallı, Azak Denizi'nden Karadeniz'e, Boğazlar ve Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na, oradan da Akdeniz'e kadar uzanan coğrafi perspektifi de değerlendirdi. Ukrain gençlere Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin nedenini bu bağlamda, haritalarla destekleyerek açıkladı.

Bakallı daha sonra Kırım Tatarlarına yönelik daimi insan hakları ihlallerini dile getirmek için Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatarları için ek bir platform oluşturan BM Yerli Meseleleri Forumu'ndan da bahsederek Kırım'da genç insanların işgalciler eliyle kaybolmalarına ve öldürülmelerine değindi. Ardından Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve Kırım Haber Ajansı (QHA) Müdürü Gayana Yüksel, QHA ve Ayla Bakallı tarafından ortaklaşa hazırlananan,BM Yerli Meseleri Forumu'nun 16. Oturumu'nda da gösterilen "İşgal Altındaki Kırım'ın Yerel Halkı Kırım Tatarlarının Çığlığı" adlı filmi sundu.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'ni neden desteklediğini de anlatan Bakallı, bu bildirgenin neden yerli Kırım Tatarları ve Ukraynalılar için önemli olduğunu açıkladı.

Bakalllı özellikle Ukrayna (kültürel) mirasının sürekliliğini teşvik eden eğitim ve kültür programlarıyla Philadelphia bölgesindeki Amerikalı Ukrain topluluğunun büyük başarılarından (Ukrayna Mirası Okulu'nun mevcut müfredatına Euromeydan olaylarının, Ukrayna'nın doğusundaki terör olaylarının ve Kırım'ın işgalinin eklenmesi bağlamında) hayli etkilendiğini belirtti.

Bakallı son olarak Kırım'ın ve Ukrayna'nın doğusunun bir gün işgal altından kurtarılacağını, tıpkı Sovyetler döneminde olduğu gibi Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatarlarının mücadelelerini sürdüreceğini ve bu sayede vatanlarını kurtracaklarını ifade etti.

Ukrayna Mirası Okulu, Ukrayna Eğitim ve Kültür Merkezi'nin bir programı olarak biliniyor. Merkezin erkek ve kız futbol takımları olan Ukrayna Amerikan Spor Merkezi'ni de yönettiği, okçuluk ve golfün yanı sıra kültürel, sanatsal ve hayır faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor. Amerika Kırım Türkleri Derneği'nden Kırım Tatar dans topluluğu da bu merkez aracılığıyla 2016'da faaliyet gerçekleştirmişti.

Kültürel ortam göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan genç Ukrainlerin, bu tür demokratik sivil  etkinliklere ve gençlik gruplarına katılımları, genç üyeleri Washington DC'ye sık sık seyahat eden UAYCC gibi çeşitli kulüplerde liderlik rolleri almaya teşvik ettiği, buralarda Kongre Temsilcilikleri ve Senatörler ile görüşme ve konuşma imkanları elde edebildikleri ifade ediliyor.

Fotoğraflar: Ayla Bakkallı

QHA