KİEV (QHA) -

Kiev Bölge İdare Mahkemesi, 21 Mart günü aldığı bir kararla geçici işgal altında bulunan Kırım’dan şahsi eşyaları çıkarma hakkının kısıtlanmasını yasadışı kabul etti.

Ukrayna Helsinki İnsan Hakları Birliği’nden avukat Maksim Timoçko, konuyla ilgili Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, “Bugün, Kırım’dan göç eden tüm insanları ilgilendiren konuda önemli mahkeme kararını aldım. Bu, Ukrayna Gümrük Kanununun 370. maddesince öngörülen 23 ürün hariç kişisel eşyaların geçici işgal altında bulunan bölgeden çıkarılmasına ilişkin 1035 sayılı kararın yasadışı kabul edilmesi ile ilgili. Mahkeme argümanlarımızı kabul ederek, söz konusu kararın iç mültecilerin hak ve özgürlüklerini sağlamaya ilişkin Kanun, Sözleşme ve Anayasaya uygun olmadığını kabul etti. Sonuçta bu kısıtlamaları getiren ve ayrımcı hükümler içeren 1. Paragraf mahkemece yasadışı kabul edildi.” diye bildirdi.

Avukat, diğer tarafın kararı temyiz etme imkanına sahip olması sebebiyle mahkeme kararının yürürlüğe gireceğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

20 Eylül 2015 tarihinde tarihinde Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sivil ablukaya alınması eylemi başladı. Eylemin amacı, işgal edilen Kırım’a ürün taşıyan kamyonların Ukrayna’nın ana karasından yarımadaya geçmesini engellemekti.
 
Herson bölgesinde Kırım’a elektrik sağlayan her 4 hatta da elektrik direklerinin patlatılması nedeniyle 22 Kasım tarihinde Kırım’a elektrik sevkiyatı durduruldu. Kırım’a elektrik sağlanamaması nedeniyle işgal edilen yarımadada acil durum ilan edildi
 
Kırım’ın sivil ablukası eylemi katılımcıları elektik hatlarının onarılmasına müsaade etmese de zorlu geçen görüşme süreci sonucunda, 8 Aralık tarihinde Ukrayna’nın ana kısmından işgal edilen Kırım’a elektrik sevkiyatı, Kahovskaya-Titan hattının devreye sokulmasıyla kısmen yenilenmişti. 30 Aralık 2014’te yürürlüğe giren, Ukrayna’dan işgal edilen Kırım’a ve Rusya’dan Ukrayna’ya elektrik sevkiyat sözleşmeleri 1 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Bu tarihten sonra Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a elektrik sağlanmıyor.
 
Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 16 Aralık 2015 tarihinde kabul ettiği 1035 sayılı "Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen bölgesinden Ukrayna’nın anakarasına ve Ukrayna’nın başka bölgelerinden geçici olarak işgal edilen bölgeye belirlenen ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) sevkiyatının sınırlanması" başlıklı kararnamenin 16 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesiyle abluka devlet eliyle devam ettirilmiş oldu.

Sevkiyat yasağı, tüm gümrük noktalarında Rusya'nın geçici işgali devam ettiği müddetçe sürecek. Bununla birlikte söz konusu ürün sevkiyatı yasağının kapsamadığı ürünlerin listesi de yayınladı. Buna göre Ukrayna’nın anakarasından Kırım’a buğday, ekmek, makarna, pirinç, kırmızı ve beyaz et, domuz yağı, sucuk, süt, yumurta, tereyağı, peynir, şeker, ayçiçek yağı, patates ve tuz gibi ürünlerin sevkiyatına izin verildi. Söz konusu ürünleri yarımadaya götürmek isteyen kişi, günde ancak bir kere Kırım’a giriş yapabilecek, birkaç defa ürün sevkiyatı gerçekleştiremiyor. Bir kişi en fazla 10 bin grivna (yaklaşık 400 dolar) tutarında, 50 kilogramı geçmeyecek ürünleri taşıyabilme hakkına sahip. Bahse konu yasak sadece elektrik ve insani yardım sevkiyatını kapsamıyor.

Ancak insan hakları savunucuları, ilgili kararın Kırım’da ikamet eden vatandaşların haklarını ihlal ettiğini, Kırım sakinleri için zorluk oluşturduğunu savundu. 20 Şubat İnsan Hakları Grubu, kararın iptal edilmesi için Kiev Bölge İdari Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Kırım İnsan Hakları Grubu yöneticisi Olga Skripnik, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kararının, ekonomik ilişkileri sınırlandırmak yerine sıradan vatandaşların haklarını ihlal etmesi nedeniyle Ukrayna Anayasası, Medeni Kanun ve “Serbest Ticaret Bölgesi” yasasına aykırı olduğunu savundu. Skripnik, bunun Kırım sakinlerinin Kırım’dan tahliye olmasını ve takibata uğraması veya Ukrayna’nın ana kısmına taşınma kararı alması halinde ailesi ile birlikte bölgeden ayırılmasını engellediğini kaydetti.

QHA