ANKARA (QHA) -

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından Başbakan Binali Yıldırım'ın bir konuşmasında (26 Ocak'ta Adli Veri Bankası'nın tanıtım töreninde) kullandığı deyişle ilgili bugün 27 Ocak'ta basın açıklaması yayımlandı.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

 

Konu: Sayın Başbakan’ın konuşmasında kullandığı deyiş hakkında

 

Kamuoyunun dikkatine,

Kırım Tatarları, 1475 Ahidnâmesi’ni takip eden üç buçuk asır boyunca Hanlıklarının işgal edildiği 1783 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm savaşlarında Türk ordusunun yanında omuz omuza savaşlar vermiş ve onlarca zafere birlikte imza atmışlardır.

Kırım Hanlığı’nın işgalinden sonra Rus zulüm ve baskısından Hak Topraklar adını verdiğimiz Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göç eden Kırım Tatarları, XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bütün savaşlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Savaşı’nda Türk ordusunda büyük Türk milletinin bir mensubu olarak şeref ve şanla savaşmış, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.

Anadolu’yu Hak Toprak bilen Kırım Tatarları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne ve dahi geleceğinde devletinin ve milletinin hizmetinde, milletin birliğinin kaynaştırıcı unsuru ve devletin bekası için hizmetlerine devam edecektir. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Kırım Tatarları için kaybedecek bir başka vatan asla olamaz.

Bu bağlamda, Sayın Başbakanın 26.01.2017 tarihli konuşmasında; Anadolu’nun Moğol istilasından sonra Osmanlı hâkimiyetine geçişini eleştiren bir deyiş olan “Tatarından kurtardık beterine rasladık” cümlesini kullanması Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kırım Tatarları tarafından üzüntü ve kırgınlıkla karşılanmıştır. 

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Tatarlara yönelik bu gibi ifadeler yerine bugün Rusya işgali altında her gün insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçların mağdurları olan Kırım Tatarlarına destek cümlelerinin beyan edilmesini tüm siyasî liderlerden beklemekteyiz.

Saygılarımızla.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu

QHA