ANKARA(QHA) -

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin 4. yılına binaen basın bildirisi yayınladı.

Rusya Federasyonu tarafından 4. yıl önce 27 Şubat 2018 tarihinde Kırım’ın işgaline başlandığı belirtilen bildiride, işgalin ilk gününden itibaren bu işgale karşı direnen Kırım Tatarlarına karşı baskılar başladığı, geçtiğimiz üç yıl içinde Kırım Tatarlarının liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Ahtem Çiygöz, İlmi Umerov gibi Kırım Tatar liderlerinin vatanları Kırım’dan sürgün edildiği, Kırım Tatarlarının özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi’nin ise yasaklandığı kaydedildi.

2018 Ocak ayı itibarı ile Kırım’da işgalci Rus idaresi tarafından 13’ü Kırım Tatarı olmak üzere 16 insanın öldürüldüğü, 13’ü Kırım Tatarı olmak üzere 16 insanın kaçırıldığı, sadece 2017 yılı içinde 248’i Kırım Tatarı olmak üzere 286 insanın gözaltına alındığı, 286’sı Kırım Tatarı olmak üzere 340 insanın sorguya alındığı, halen 41’i Kırım Tatarı olmak üzere 56 insan tutuklu olduğu, 2017 yılı içinde sözde mahkemelerce ceza verilen 16 kişiden 15’inin Kırım Tatarı olduğu kaydedilen bildiride, hukuksuz bir şekilde Kırım’ı işgal eden Rusya Federasyonu, bu işgale son vermedikçe Kırım Tatarlarına baskıların devam edeceği, Kırım’da tahribatın artacağı, Kırım Tatarlarının ise, Rusya’nın insanlık değerlerine karşı gerçekleştirdiği bu saldırıya karşı direnmeye yılmaksızın devam edeceği ve işgali asla kabul etmeyeceği vurgulandı.

Kırım Derneği Genel Merkezi basın bildirisinin tam metni şöyle:

Kırım Derneği Genel Merkezi’nden

Kırım’ın Rusya Tarafından İşgalinin 4. Yılında Basın Bildirisi

26.02.2018 Ankara

 

Rusya Federasyonu tarafından 4. Yıl önce 27 Şubat 2018 tarihinde Kırım’ın işgaline başlanmıştı. İşgalin ilk gününden itibaren bu işgale karşı direnen Kırım Tatarlarına karşı baskılar başlamış, geçtiğimiz üç yıl içinde Kırım Tatarlarının liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Ahtem Çiygöz, İlmi Umerov gibi Kırım Tatar liderleri vatanları Kırım’dan sürgün edilmiş, Kırım Tatarlarının özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi yasaklanmıştır.

Uluslararası hukuka ve imza attığı antlaşmalara açıkça aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği işgal eylemi ile Kırım’a el koyan Rusya bunlarla da kalmamış Kırım Tatarlarına ait medya organlarını yasaklamış, millî mekteplere ve camilere baskınlar gerçekleştirmiş, işgale direnenleri işten çıkartarak işsiz ve aşsız bırakmış, işgale direnişi kırmaya çalışmıştır.

2018 Ocak ayı itibarı ile Kırım’da işgalci Rus idaresi tarafından;

-13’ü Kırım Tatarı olmak üzere 16 insan öldürülmüştür,

-Yine 13’ü Kırım Tatarı olmak üzere 16 insan kaçırılmıştır,

-Sadece 2017 yılı içinde 248’i Kırım Tatarı olmak üzere 286 insan gözaltına alınmıştır,

-Yine 2017 yılı içinde 286’sı Kırım Tatarı olmak üzere 340 insan sorguya alınmıştır,

-Halen, 41’i Kırım Tatarı olmak üzere 56 insan tutukludur.

-2017 yılı içinde sözde mahkemelerce ceza verilen 16 kişiden 15’i Kırım Tatarıdır.

Sözde mahkemelerce uydurma delillerle açılan bu davaların gerçek ve tek sebebi Kırım Tatarlarının işgale karşı direnişleridir.

Rusya Federasyonu, sadece insanlara yönelik baskılarla da yetinmemiştir. Kırım Hanlığı döneminde inşa edilmiş ve Kırım’daki en önemli Türk-İslam eseri olarak kabul edilen dünyaca ünlü Hansaray’ı da tahrip etmeye başlamıştır.

Şüphesiz ki işgalcilerin amacı Hansaray’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını engellemektir. Hansaray tarihi otantik ve kültürel karakteri yok edilerek kimliksiz bir yapı haline getirilmekte ve Saray’ın Türk-İslam mimari özellikleri yok edilmektedir.

Hukuksuz bir şekilde Kırım’ı işgal eden Rusya Federasyonu, bu işgale son vermedikçe Kırım Tatarlarına baskılar devam edecek, Kırım’da tahribat artacaktır.

Rusya’nın bu saldırganlığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Sözleşmesi, Budapeşte Memorandumu gibi uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olduğu gibi, insan haklarına, hürriyetlere, demokrasi, barış ve hukukun üstünlüğü ilkelerine; kısacası insanlık değerlerine açık ve ağır bir saldırıdır.

Bu ilkelere bağlı ve inanan Kırım Tatarları, Rusya’nın insanlık değerlerine karşı gerçekleştirdiği bu saldırıya karşı direnmeye yılmaksızın devam edecek ve işgali asla kabul etmeyecektir.

QHA