AKMESCİT/SİMFEROPİL, 01.06.2011 (QHA) – Akmescit’te “Kırım Haritası - Jübile Yılı 2010” Almanağı basıldı. Kitapta Kırım’daki Yahudiler ve Kırım ile alakası olan Yahudiler hakkında yazılan metinler bir araya getirildi.

Almanak 6 bölümden oluşmakta. Her bölümde Yahudi halkına ait tarihli olaylara, başarılı kişilere ve sanat eserlerine yer veriliyor. Kitabı Natalya Ostahova, Boris Tsitoviç ve Leonid Pilunskiy gibi ünlü gazeteciler yayınladılar. Bazı metinleri Rusyalı yazarlar yazdı. Şair Andrey Voznesenskiy’nin de bir makalesi kitapta yer alıyor.

“Jübile Yılı 2010” almanağı fikrini uygulamaya başlatan Boris Rumşıtski, “Amacımız bu kitapta Kırım, Rusya ve Ukrayna’ya onur ve gurur veren Yahudileri başkalarına tanıtmaktır. Bu almanak onur veren insanlar hakkında yapılan onur verici açıklamaları bir arada topluyor.

Kitabın birinci bölümü Kırım tarihine ve Yahudi heykellerine, ikinci ve üçüncü bölümleri Kırım’da yaşayan ve çalışan kişilere yer verildi. Bunlar arasında meşhur Yalta konferans salonunu çeken fotoğrafçı Leonid Yablonskiy,  Lenin’ e ateş açan Fani Kaplan ve meşhur “Slavyan” marşının yazarı Yakova Bogorad gibi kişiler yer alıyor.

Almanağın dördüncü bölümde ise savaşın gerçekleri ve Yahudilere karşı yapılan zulümden bahsediliyor. Almanak şehirdeki tüm kütüphanelere dağıtılacak.

QHA