CENEVRE (QHA) -

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin toplantısına katılan Rusya heyetinin başkanı, Rusya Etnik Kimliklerden Sorumlu Federal Ajansı yöneticisi İgor Barinov, Cenevre’de 3 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda Rusya yönetimi ve işgal edilen Kırım’ın sözde yönetiminin “yarımadadaki ulusal azınlıkların haklarını koruduğunu” iddia etti.
 
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi toplantısında Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ni yerine getirmesi ile ilgili raporu sunan İgor Barinov, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da “tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi, etnik ve diğer kökene dayanan yasa dışı sürgün ve siyasi baskılara uğrayan Ermeni, Bulgar, Rum, İtalyan, Kırım Tatar ve Alman halklarının siyasi, sosyal ve manevi canlanması için bir dizi tedbirin hazırlandığı ve hayata geçirildiğini” ileri sürdü. 

Barinov, Rusya’nın eskiden beri, kendisine katılan tüm etnik toplulukları koruyan bir çokuluslu devlet olarak kurulduğunu savundu.
 
Kırım’daki işgalci yönetimin ulusal azınlıkların “ana dillerini öğrenmesi için koşulların oluşturulmasına büyük dikkat ayırdığını” ve “ulusal medyaları desteklediğini” ifade eden İgor Barinov, “Kırım Tatarca diline, Rusça ve Ukraince ile eşit olarak resmi dil statüsü verildi, Kırım Tatarca yayın yapan Millet televizyon kanalı faaliyete başladı, ulusal Tatar bayramları devlet bayramı kabul edildi, kültürel miras tesisleri yenileniyor, hastane, okul, anaokulu, konutlar inşa ediliyor” diye devam etti.
 
Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nde 3-4 Ağustos tarihilerinde Rusya’nın Ukrainler ve Kırım Tatarları başta olmak üzere işgal edilen Kırım’da yaşayan ulusal azınlıkların haklarını sağlaması ile ilgili resmi raporu ve konuyla ilgili alternatif raporlar inceleneceği bildirilmişti. Alternatif rapor olarak Ukrayna’da faaliyet gösteren KrımSOS sivil toplum kuruluşu ve “Memorial” ayrımcılıkla mücadele merkezi, “Sova” merkezi tarafından hazırlanan “Çağdaş Rusya’da ve Kontrolü Altında Olan Bölgelerde Irkçılık, Ayrımcılık ve ‘Aşırıcılıkla’ Mücadele. Rusya Federasyonu’nun BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini Yerine Getirmesi” konulu rapor incelenecek.

QHA