KİEV (QHA) -

Kiev’de bugün, 29 Kasım’da, Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı araştırma sonuçlarının tanıtımı sırasında, Ukrayna’daki iç sığınmacıların temel sorunlarının, konut kira bedeli (ankete katılan sığınmacıların yüzde  22'si), belediye hizmetleri ödemeleri (yüzde 15) ve konut koşulları (% 12) olduğu belirtildi.

Araştırma için Ukrayna’nın 24 bölgesinden sığınmacılarla binden fazla röportaj yapıldığı belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre, Ukrayna’da iç sığınmacıların yüzde 49’u daire kiralamak zorunda kalırken, yüzde 25’i akrabaları veya sığınmacıları kabul eden ailelerde, yüzde 6’sı ev, yüzde 4’ü de dairede bir oda kiralamak zorunda kalıyor. Ankete katılan iç sığınmacıların yüzde 10’u kendi konutuna sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 3’ü yurtlarda, yüzde 1’i de sığınmacı merkezlerinde kaldığını belirtti.

Aynı zamanda araştırmaya katılanların yüzde 8'i asıl sorunun kalıcı ikamet yerlerine dönme imkanının olmaması, yüzde 6’sı işsizlik, yüzde 4’ü sosyal ödemelerin askıya alınması ve ilaçlara erişim olduğunu söyledi. Öte yandan, yüzde 20'si yukarıda söz edilenlerden hiçbirini sorun olarak belirtmedi.

Sığınmacıların yüzde 58’i esas gelir kaynağı olarak maaşı gösterirken, yüzde 38’i emeklilik maaşını, yüzde 34’ü devlet desteği, yüzde 26’sı sosyal yardım, yüzde 6’sı insani yardım ve yüzde 4’ü de diğer kaynakları esas gelir kaynağı olarak belirtti.

İç sığınmacıların yüzde 13’ü sosyal ödeneklerin durdurulması ile karşı karşıya kaldığını bildirirken, bunlardan sadece yüzde 25’i ödemelerin durdurulacağı konusunda önceden uyarıldığını kaydetti.

QHA