ANKARA (QHA) -

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi'nin resmi internet sayfasında bugün yapılan "Derneğimizin 22.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Derneğimiz Seydişehir Şubesi Başkanı Mustafa Sarıkamış’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden azli ile Dernek üyeliğinden ihracına oybirliği ile karar verilmiş olup söz konusu Genel Kurul kararı Konya Valiliği Dernekler Müdürlüğü ve Seydişehir Şubemiz Yönetim Kurulu’na posta yolu ile gönderilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." şeklindeki duyuru ile ilgili olarak Genel Merkez tarafından QHA'ya yapılan açıklamada:

"İlgili hakkında özellikle Dernek Tüzüğüne açıkça aykırı hareketlerinden dolayı Olağan Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin verdiği teklif üzerine Genel Kurulca oybirliği ile azil ve ihraç kararı verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul kararı mevzuat gereği Konya Valiliği ve Seydişehir Şubemiz Yönetim Kuruluna gönderilmiştir. Geçtiğimiz yıllar boyunca Dernekler Kanunu gereği yapması gereken bildirimleri Genel Merkeze yapmaması, Genel Kurulun ilan edilmesinden sonraki bir tarihte Tüzüğün 5. maddesine aykırı olarak dernek adını kullanarak siyasi açıklamalarda bulunması gibi çeşitli gerekçelerle Dernek üyelerimiz ilgilinin ihracını talep etmiş, konu Genel Kurulda görüşülerek toplantıda hazır olanların oybirliği ile karar alınmıştır. Mustafa Sarıkamış'ın bundan böyle Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Şubeleri ile hiç bir ilgisi kalmamıştır. Temsil keyfiyeti bulunmamaktadır." denildi.

QHA