ANKARA (QHA) -

Rusya'nın işlediği suçlara yönelik olarak, DKTK'nin Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) Kırım’ın Rus işgaline derhal son vermesi için çağrıda bulunacağı ve Ukrayna, Polonya, Romanya, Türkiye, Kanada ve ABD’de 1 Aralık tarihine kadar kampanya kapsamında toplanacak olan bir milyon imzanın yer alacağı imza formu yayımlandı.

İmza formu Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından açıklama yazısıyla birlikte yayımlandı. Bahsi geçen imza formu şu bağlantıdan indirilebilir: (https://www.facebook.com/groups/6536751779/10154348412631780/)

Açıklama yazısında şu ifadelere yer verildi:

Sayın Teşkilat Başkanları ve Gönüllüler,

Malumunuz olduğu üzere Kırım Tatar Millî Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov, 15 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısı ile "Kırım'ın Rus işgali ve sonrasındaki durumunu anlatarak; işgale son verilmesi, Kırım Tatarlarının kendi kaderini tayin hakkının garanti altına alınması, Kırım'da millî-bölgesel Kırım Tatar özerkliğinin kurulması, halen kaçırılan ve tutuklu bulunan Kırım Tatar kardeşlerimizin bulunması ve serbest bırakılması, Kırım'da insanlık suçları işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması" talepli olarak hazırlanan imza kampanyasının başlatıldığını ilan etmiştir.

Bu meyanda;

-İmza kampanyası, 15 Mayıs 2017-10 Aralık 2017 tarihleri arasında dünya çapında yürütülecektir. Kampanyada hedef 1 milyon imza toplanmasıdır.

-Kampanya boyunca sanal imza toplanması yöntemi uygulanmayacak, imzalar tamamen ıslak imza şeklinde alınacaktır. Böylelikle, mektup altında yer alan forma imza atan kişilere bilgilendirme yapılması ve kamuoyu oluşması sağlanacaktır.

Kampanyanın etkili ve verimli bir şekilde yürütülerek hedeflenen imza sayısına ulaşılmasını teminen:

1-Ekte bulunan mektup ve imza formu her teşkilat veya gönüllü tarafından mutlaka "Arkalı-Önlü" ve gerekli oldukça çoğaltılacaktır.

2-İmza toplamakla görevli-gönüllü kişiler ve/veya teşkilat yönetim kurulu üyeleri ikinci (arka) sayfanın altında bulunan "şehadet beyanını" doldurarak imzalayacaktır.

3-Teşkilatlarımız 10 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları tüm faaliyetlerde (tepreç, gece, konferans, panel, kahvaltı, özel günler ve saire) mektubun imzası için ayrı ve görünebilir bir masa açacak ve katılımcıların imzasını almak için azami gayret gösterecektir.

4-Keza, tüm teşkilatlarımız ve gönüllüler çalışma/yerleşim alanları içinde yerleşik her kişi, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, medya organları, köy, kasaba, mahalle ve ilahiri alanlara ziyaretler gerçekleştirerek İmza toplamaya gayret etmelidir.

5-Her ayın 30'una kadar toplanan imzalar konsolide edilmek ve muhatap kuruluş sayısınca çoğaltılmak üzere "Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi"ne gönderilecektir. (Meşrutiyet Cad. 20/14 Kızılay-Ankara)

6-Keza, Kırım Derneği Genel Merkezi; bütün dünyada toplanan imzaları konsolide etmek, çoğaltmak ve muhatap kuruluşlara teslim edilmek üzere hazırlamak konusunda DQTK tarafından görevlendirilmiştir.

7-İmza kampanyasına katkıda bulunmak isteyen gönüllüler yukarıdaki hususlara uymak kaydı ile ekteki imza formu ile çalışmalarını yürütebilirler.

Milletimize ve vatanımız Kırım'a hayırlar getirmesi temennisi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygı ve hürmet ile,
Kırım Tatar Teşkilatları Platformu

QHA