KARASUPAZAR / BELOGORSK (QHA) -

Kırım’ın Karasupazar şehrinde 27 Mayıs tarihinde Ak-Kaya kompleksinde yapılan törende Bekir Çobanzade Ödülleri 10. kez kazananlara teslim edildi.
 
Avdet gazetesinin bildirdiğine göre “Kırım Tatar Edebiyatı ve Folklor Alanında En İyi Araştırma ve Bilim-Eleştiri Çalışmaları” kategorisindeki ilk ödüle, Refat Abdücemilev tarafından hazırlanan “17. Yüzyılın Kırım Tatar Edebiyatının Anıtı Olarak Mehmed Senai’nin Vakayinamesi” adlı monografisi layık görüldü.

Öte yandan Ukraynalı İslam araştırmacısı Mihail Yakuboviç’in “Kırım Hanlığı’nın Felsefi Düşüncesi" adlı çalışması “Kırım Tatar Tarihi, Etnografi ve Sanatı Alanında En İyi Araştırma, Ansiklopedik ve Bibliyografik Nitelikli Çalışmalar” kategorisinde en iyi olarak seçildi.

Yarışmaya sunulan bir dizi çalışma jüri tarafından beratlarla ödüllendirildi.
 
2003 yılında girişimci ve bilim-sanat hamisi, “Krımopt” şirket, Müdürü Resul Veliltayev tarafından Bekir Çobanzade Vakfı kuruldu. Vakıf kültür, eğitim ve maneviyat alanda gerçekleştirilen programlara destek veriyor. Vakıf, 2006’dan bu yana Bekir Çobanzade Ödüllerini düzenliyor.
 
Bekir Çobanzade, Kırım Tatarlarının büyük bilim adamı, dilbilimcisi ve şairidir. Bilindiği gibi Çobanzade 27 (15) Mayıs tarihinde 1893 yılında Karasupazar’da doğdu. İstanbul, Odessa, Budapeşte’de eğitim gördü. Kısa bir süre Tavriya Üniversitesinde profesör olarak çalıştıktan sonra 1925-1937 yılları arasında Bakü’de Azerbaycan Dili ve Edebiyatı bölümünde hocalık yaptı, ardından Azerbaycan Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 1926 yılında Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresini düzenleyenlerden biri oldu. Bu kongrede "Türk Lehçeleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler" ve "Türk Tatar Dillerinde ilmî Terminoloji Meydana Getirme" bildirilerini sundu. Bekir Çobanzade Kırım Tatar ve Azerbaycan dilbiliminin kurucusu olarak kabul ediliyor.

QHA