İSTANBUL (QHA) -

Kırım Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi tarafından dernek binasında gerçekleştirilen, Salı toplantıları etkinliğinde bu hafta Kırım Derneği Edirne Şubesi Kurucu Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Türkiye Gençlik Yapılanması'ndan Alper Yavuzeser, "Putin Dönemi Neo-Avrasyacılık Politikaları ve Kırım'ın işgali" başlıklı konferansı sundu. 

6 Şubat'ta, geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Avrasyacılığın tarihi, referans aldığı değerler, Putin dönemi Rus Dış Politikası'na tesiri, bölge devletleri ve halklarının egemenlikleri üzerinde tehdidi, Rusya Federasyonu dışında yaşayan etnik Rusların Kremlin tarafından kullanılması, Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik algısı, Ukrayna’nın demografik yapısı, Kırım’ın işgali ve akabinde yaşananlar gibi başlıklar da incelendi.

Yavuzeser konuşmasında, Avrasyacılığın izolasyoncu bir kriz ideolojisi olduğunu, SSCB'nin dağılması ve Sovyet ideolojik sisiteminin iflası ile Moskova’nın hegomonya aracı olarak Avrasyacılık ideolojisini gündeme getirdiğini, Avrasyacı ideologların Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı otokratik Ortodoks bir Rusya İmparatorluğu hayal ettiklerini ve bunun da bölge ülkelerinin mevcudiyeti ve egemenlikleri açısından sancılı süreçlere yol açtığını söyledi.

ABD ve NATO’nun yanlış ve yanlı politikalarının bölge üzerinde olumsuz tesirlerinden rant sağlayan Moskova’nın bölgedeki Avrupa Birliği ve NATO karşıtı çoğu radikal siyasi gruplarla ideolojisine bakmadan ilişkiye geçtiğini kaydeden Yavuzeser, Kremlin'in, bölge ülkelerini Batı’dan kopararak kendi eksenine sokmayı hedeflediğini söyledi.

Diğer yandan Batı ile evrensel değerler ve etik değerler önemli birer normken ve bunlar ihlal edildiğinde hesap sorulup failleri cezalandırmak mümkünken, Avrasyacıların zaten bu değerleri Batıcıl ve hastalıklı olarak tanımlaması dolayısıyla Kırım ve Kafkasya’daki faili meçhuller ve kaçırılan insanlar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Toplumsal atmosferin, George Orwell’ın 1984 isimli kitabındaki gibi olduğu Rusya’da, demokratik tepkisini ortaya koyan insanların Batı ajanı suçlaması ile pasifize edildiğini söyledi. Kalabalık katılımla gerçekleşen toplantıya ilgi yoğundu.

Ülkücü Düşünce Derneği'nden (ÜLKÜDER) temsilcilerin de katıldığı toplantı, sunumun bitmesinin ardından soru-cevap bölümü ve sohbetle devam etti. Konferansın konakbaylığını ise, Cemile Yavuzeser ile Timur Yavuzeser üstlendi

QHA