ANKARA (QHA) -

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin referandumun, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı.

Kararın gerekçesinde, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılacağına" ilişkin kararının, henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alındığı, bu kararın, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun, objektif bir karar olduğu belirtilerek, "Bu itibarla Kurul kararının, seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir." denildi.

Demokratik toplum gereklerine uygun olarak, yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkının, her türlü engellemelere karşı korunması gerektiği kaydedilirken, bu nedenle, vatandaşların oy kullanma hakkının, seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir hak olduğu belirtildi.

Gerekçede, "İddia edildiği gibi filigranlı oyların önceden çalınıp bazı kişilerce ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar veya şikayet alınmamış, bu hususla ilgili soruşturma açıldığına dair hiçbir bilgi ve belge Kurul'a intikal etmemiştir. Oy pusulası ve zarflarının sandık kurulunca mühürlenmemiş olması, tek başına dışarıdan sahte oy pusulası ve zarfın getirilmesine yol açabileceği anlamına gelmez. O yer sandık seçmen listesinde yer almayan bir kişinin dışarıdan oy pusulası getirerek oy kullanması mümkün bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

QHA