KİEV (QHA) -

Ukrayna Verhovna Radası (parlamento), Ukrayna topraklarının geçici olarak işgal edilen bölümünde yasadışı Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlanması ile ilgili uluslararası topluma seslendi.

Ukrayna Parlamentosu’nun kabul ettiği çağrı metninde, 20 Şubat 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’nun saldırgan eylemlere başladığı ve bir hafta sonra söz konusu eylemlerin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarında Ukrayna'nın egemen topraklarının bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentine doğrudan askeri istilasına ve geçici işgaline geçtiği hatırlatılırken, 18 Mart 2014'te Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinin yasadışı ilhak edilmesi hakkında bir suç kararının imzalandığı anımsatıldı.

"Rusya Federasyonu insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işliyor"

Ukrayna parlamentosunun bildirisindeki belgede şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Federasyonu, dört yıldan beri, Ukrayna'ya karşı bir saldırı suçu işliyor ve topraklarının bir kısmını işgal ediyor. Rusya Federasyonu, cinayet, işkence, adam kaçırma, zorla yerinden etme, sivil hakın sürgünü, etnik ayrımcılık, Rusya Federasyonu'nun askeri oluşumlarına zorla dahil etme ve mülke karşı işlenen suçlar da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın geçici işgal altındaki topraklarının sivil halkına yönelik olarak insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işliyor. Rusya Federasyonu, geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti, Sivastopol şehri ve Donetsk ile Lugansk bölgelerinin bazı bölgelerinde sivil halka karşı yasadışı tutuklama, kaçırma, suikast, işkence ve yerinden etme dahil olmak üzere baskılar başlattı.”

Bu ifadelerle birlikte, BM Genel Kurulu’nun 27 Mart 2014 tarihli 68/262 sayılı Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile ilgili kararı, 19 Aralık 2016  tarihli ve 71/205 sayılı “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar (Sivastopol) Şehrinde (Ukrayna) İnsan Hakları Alanındaki Durum İle İlgili” kararı ile 19 Aralık 2017 tarihli ve 72/190 sayılı “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) Şehrinde, Ukrayna, İnsan Hakları Durumu” kararında Ukrayna toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasının talep edildiği ve Rus saldırganın eylemlerinin meşru kabul edilmediği ve kınandığının belirtildiği vurgulandı.

Uluslararası toplumun, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinin yasadışı işgali ve Rusya'nın saldırgan devlet olarak tanınması konusundaki konsolide tutumunun, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, NATO ve diğer uluslararası örgütler ileyabancı hükümetlerin kararları gibi birçok kararla da teyit edildiği kaydedilen belgede, Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ve uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilmiş ilkelerini ve normlarını açık bir şekilde ihlal etmeye devam ederek geçici işgal altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinde başkanlık seçimlerini düzenlemeyi planladığına dikkat çekildi.

Kırım'daki yasadışı seçim süreci

Bunun, Ukrayna’nın egemenliği ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında var olan ve Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğünü ve devlet sınırını teyit eden uluslararası antlaşmaların ihlali olarak kabul edildiğini kaydeden milletvekilleri, işgal altındaki Kırım ve Sivastopol’de sözde “seçimlerin” organize edilmesi ve düzenlenmesinin yasa dışı ilhakı meşrulaştırma çabalarından biri olduğunu, sonuçlarının hiçbir yasal geçerliliğinin olmayacağını ve Ukrayna ile uluslararası toplum tarafından da tanınmayacağını belirtti.

Bu nedenle, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin ve Avrupa Birliği gözlem misyonunun işgal altında bulunan Kırım'daki yasadışı seçim sürecinin izlenmesine katılmama yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bu bağlamda Ukrayna Verhovna Radası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, NATO, diğer uluslararası örgütler, parlamento meclisleri, parlamentolar ve yabancı devletlerin hükümetlerine çağrı yaparak, şu önerilerde bulundu:

  1. Rusya Federasyonu ve işgal yönetiminin, Ukrayna topraklarının geçici olarak işgal edilen bölgeleri olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinde Rusya devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemelerini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alma;
  2. Kırım ve Sivastopol’de oylamanın yapılması durumunda onu kınama ve oylamaya gözlemci göndermeme, Rusya’da yapılan gözlem sonuçlarında ise işgal edilen Kırım ve Sivastopol’deki yasa dışı oylamanın Rusya’daki genel seçim sonuçlarını çarpıttığını belirtme;
  3. Rusya Federasyonu yönetimi ve işgal idaresi tarafından Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün, geçici işgal altındaki topraklarda insan hakları ve özgürlüklerinin ihlalini kınama;
  4. Rusya Federasyonu’na karşı ek yaptırımlar uygulama ve geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Bölgesi ve Sevastopol kentinde yasa dışı olarak 2016 yılında Rusya Federasyonu Devlet Duma seçimleri ve 2018 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçimlerinin düzenlenmesinden ve Kırım ile Sivastopol’de insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara karşı karşı kişisel yaptırımlar getirme;
  5. “Ukrayna Rusya Federasyonu’na  Karşı” davasında geçici işgal altındaki topraklarda insan haklarının uygun şekilde sağlanması konusunda Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Nisan 2017 tarihli Rusya Federasyonu talimatını uygulamak için ortak çabaları güçlendirme;
  6. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların organları tarafından Kırım'daki durumun kalıcı ve doğrudan bir şekilde izlenmesinin yanı sıra, Rusya'nın işgal yönetimi olarak uluslararası insancıl hukuk kurallarına uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getirmesinin izlenmesinin sağlanması amacıyla Rusya Federasyonuna karşı baskıyı artırma;
  7. Ukrayna’nın egemen topraklarının bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinde yasa dışı şekilde düzenlenen oylama sonucu seçilen Rusya devlet başkanının Birleşmiş Milletler üyesi devletlere resmi ve çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmesinden kaçınma ve BM üyesi ülkelerinin cumhurbaşkanları, hükümet ve parlamentolarının  Rusya Federasyonu’na resmi ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirmeme

QHA