STRAZBURG (QHA) -

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPM), Rusya’ya yönelik uygulanan siyasi yaptırımların kaldırılması imkanını sağlayacak kararı oy çoğunluğuyla kabul etti.
 
AKPM delegeleri, İtalya heyetinin üyesi Michele Nicoletti tarafından sunulan karar tasarısını destekledi. Bununla birlikte Ukrayna heyetinin teklif ettiği düzeltmeler reddedildi.
 
Ayrıca AKPM, Avrupa tasarısını desteklemeye yardımcı olacak Avrupa Konseyi Zirvesi’ni düzenleme çağrısında bulundu.
 
Kabul edilen belge, AKPM ve Avrupa Konseyi’nin yürütme organı olan Bakanlar Komitesini “her iki organda da üye devletlerin katılım ve temsilciliği kurallarını uyumlaştırmaya” mecbur tutan normları içeriyor.
 
Fiilen bu, AKPM’nin meclisin üye ülkelerinin onayı olmadan Rusya Federasyonu’na yönelik sınırlamaları uzatamayacağı anlamına geliyor. Rusya’nın aleyhine uygulanan yaptırımlar her yılın başında uzatıldığından dolayı, yaptırımlar Ocak ayında kaldırılabilir. 
 
Bununla birlikte Bakanlar Komitesi’nin Rusya’nın aleyhine yaptırım uygulamadığı belirtilmeli, bu  Rusya’ya karşı yaptırımların kaldırılması için bir olanak daha sağlayacak.
 
Yeni kabul edilen normların hayata geçirilmesi mekanizması, AKPM organlarında yakın zamanda hazırlanabileceği ifade edildi.
 
Bilindiği gibi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Rusya heyetine karşı yaptırımlar 2014 yılının Nisan ayında uygulandı. Kurumun ilgili kararı gereğince, Rus milletvekilleri AKPM’de oy kullanma hakkında, ayrıca yönetim organlarında temsil edilme hakkında mahrum bırakıldı. 2016 ve 2017 yıllarında ise Rusya, Strazburg’a heyet listesini göndermedi ve böylece formel olarak aleyhine uygulanan yaptırımların devam ettirilmesinden kaçındı.

 

QHA