ANKARA(QHA) -

Ukrayna’da çatışmaların olduğu ve riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyen 300 ailenin iskânlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlgili karar, Dışişleri Bakanlığının 12 Aralık 2016 tarihli yazısı üzerine ve 2 Temmuz 1992 tarihli 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun'un 1'inci maddesine göre 20 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

Söz konusu karara göre, Ukrayna'da özellikle çatışmaların yaşandığı ve halen riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden ülkeye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2016 yılında 300 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.

QHA