NEW YORK (QHA) -

Trump yönetiminin ABD'yi, "tutarsız politikaları" gerekçe göstererek,  Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin uluslararası göçmen ve mülteci durumunu iyileştirme ile ilgili bölümünden çektiği bildirildi.

Gelişme dün, 2 Kasım'da, ABD'nin BM misyonu tarafından duyuruldu. 193 üyeli BM Genel Kurulu, 2016 yılının Eylül ayında, mülteci haklarının korunması, mültecilerin yeniden yerleştirilerek, eğitim ve iş olanaklarına ulaşımlarının sağlanmasını içeren New York Mülteci ve Göçmenler Bildirgesi"ni oy birliğiyle kabul etmişti.

Açıklamada, "BM misyonumuz bugün, ABD'nin Göçle İlgili Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılımını sona erdirdiğini bildirdi. New York Bildirgesi, ABD ile Trump yönetiminin mülteci ve göçmen politikalarıyla çelişmekte olan pek çok hüküm içermektedir. Sonuç olarak Başkan Trump, 2018 yılında BM'de uluslararası bir mutabakat sağlanana dek, sözleşme sürecine ABD'nin katılımının durdurulmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley konuyla ilgili olarak, ülkesinin göçmenleri ve mültecileri dünyanın her yerinde destekleme "büyüklüğüne" devam edeceğini fakat göç politikası hakkındaki kararlarının yalnızca Amerikalılar tarafından verilebileceğini kaydetti. Bu son gelişmeyle birlikte Trump yönetimi, ABD'yi, Paris İklim Anlaşması, Trans-Pasifik Ortaklığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dahil olmak üzere dördüncü uluslararası anlaşmadan da çekmiş oldu.

QHA