AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaş başlatmasından sonra, çok sayıda insan sığınmacı statüsünü alma ümidiyle Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a yöneldi. Kırım’a gelenlerin çoğu yarımadanın güney bölgesinde ve Sivastopol’e yerleşti ve orada kalmaya çalışıyor. Ön verilere göre, Sivastopol’e yaklaşık 100 bin kişi, daha 100 bin kişinin Kırım’ın başka bölgelerinde yerleşti.
 
Bunun dışında Sivastopol’e yaklaşık 30 bin, Kırım’ın başka bölgelerine yaklaşık 20 bin emekli asker göç etti.

2014-2015 yıllarında “Kırım Bizim” sloganlarından ilham alan sözde Rus yurtseverleri işgal edilen Kırım’da araziler, yazlık konular satın aldı.
 
Kırım’ın işgalinden sonra ve bugüne kadar Rus işgali altındaki Kırım’da Rusya’dan gelen gümrük görevlileri, Rusya Federal Göç Servisi görevlileri, hakim, savcı, polis, devlet memurları, farklı uzmanlar çalışıyor. Rusya’dan gelen uzmanların çoğu Sivastopol’de odaklandığı görülüyor, Sivastopol’de belediye hizmetleri, enerji sağlanması ve diğer alanlarda personel değiştirildi.

Rusya’dan işgal edilen Kırım’a nüfus göç ettirmek amacıyla sağlık görevlileri arasında aktif kampanya yapılıyor. Sağlık görevlilerini işgal edilen Kırım’a göç ettirme amacıyla “Köy Doktoru” adlı program başlatıldı. Söz konusu program çerçevesinde doktorlara, büyük maaş karşılığında köylerde çalışma propagandası yapılıyor, ama tabii ki en az 3-5 yıl çalışması gerekiyor.
 
İşgal altındaki Kırım’da özellikle güney bölgelerinde çok sayda yeni gelen insan gözlemleniyor, aralarında Kafkasya’dan gelenlerin sayısı çok. Söz konusu insanlar güya inşaat yaptıklarını söylüyor, ama aslında neye el koyabileceklerini arıyor. Ön verilere göre, Kırım’dan en az 700 bin “yeni” Kırımlı ikamet ediyor ve çalışıyor, yarısı emlak satın aldı.

Kırım’da zorla nüfus artırımı özellikle askeri alanda görülüyor. İstatistik verilere göre Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden önce yarımadada, Milli Muhafıza, Sınır Güvenlik Teşkilatı, Ukrayna Güvenlik Servisi görevlileri dahil yaklaşık 20 bin Ukraynalı asker vardı. 6 bin asker yeminine sadık kalarak Ukrayna’nın ana kısmına geçti, yaklaşın bin asker emekli oldu. 13 bin asker işgalcilere yemin ederek Rusya’nın ordusuna geçti.

Daha 1990’lı yılların sonunda Sivastopol’ün Rusya Federasyonu Karadeniz Filosu’nun esas üssü olduğu açık, Kırım’ın işgalinden sonra ise Rus askerlerin Kırım’daki üsleri Sivastol, Kefe (Feodosiya) ve Donuzlav’da kat kat genişledi. Kırım’da Rusya Karadeniz Filosu’nda yaklaşık 25 bin asker görev yapıyor.
 
Bunun dışında Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a binlerce sınır muhafızı, indirme askerler ve Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Muhafızası askerleri yerleştirildi. Böylece, yarımadada en az 50 bin askerden oluşan bir Rus ordusunun olduğu söylenebilir. Sözleşmeli askerlerin ve subayların, askeri uzmanların aileleri dikkate alınırsa Rusya’dan Kırım’da 120-130 bin gönderildiği belirtilebilir.

Rusya Federasyonu’nun Şubat 2014’te yarımadayı işgal ettikten sonra başlattığı Kırım’ın büyük askeri üsse dönüştürülmesi süreci çerçevesinde askerler için konutlar inşa ediliyor.
 
Yarımadada en büyük inşaatlar Sivastopol ve Canköy’de bulunan askeri üs ve havaalanları yakınlarında gerçekleştiriliyor.

Bilindiği gibi, Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiği 3 yıl içinde yarımadadaki Rus askerlerin sayısı 2 kat arttı ve en az 25 kişiye ulaşıyor. Bu süre içinde Rusya askerler için konut inşaatına 9 milyar ruble (163 milyon dolar) harcadı.

Bahse konu tutar, Ukrayna’ya verdiği yemine ihanet eden 327 asker dahil olmak üzere 1268 asker için ayrıldı. Tutarın büyük kısmı Karadeniz Filosu askerlerine ayrıldı. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 2014-2017 yıllarında toplam olarak 768 askere konut verildi, aralarından 168 kişiye hazır dair verilirken kalanları konut sübvansiyonu kullanmayı tercih etti.

İlk Rus askerleri Kırım’a 20 Şubat tarihinde girdi. Ukrayna Parlamentosu resmi düzeyde 20 Şubat 2014 tarihini Kırım ve Akyar'ın (Sivastopol) Rusya tarafından işgalinin başlangıç tarihi olarak kabul etti.
 
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 2014 yılının Mart ayında sözde referandum düzenlendiğinde Rusya ordusu ve askeri araçları Ukrayna’nın doğu sınırlarında toplandı, ayrıca hava kuvvetleri alarm durumuna geçirildi.
 
İngiltere dahil Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve birçok ülke Kırım’da yapılan sözde “kendi kaderini belirleme referandumunun” sonuçlarını kabul etmeyi reddetti ve Kırım’ı işgal etmesi nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım uyguladı.

 

QHA