KİEV (QHA) -

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna’ya karşı saldırganlığa ve Ukrayna’ya ait Kırım’ın işgaline devam ederek 3 yıldan beri Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nı canice gözardı etmeye devam ettiğini ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatında “Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğü” kararının kabul edilmesinin 3. yılı vesilesiyle açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararında, yasadışı referanduma dayanarak Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin statüsünde yapılan herhangi değişikliğin tanınmasının kabul edilmez olduğu vurgulanıyor. Uluslararası toplumun bu net talebine rağmen Rusya Federasyonu 3 yıl devamında saldırgan eylemlerinden vazgeçmediği yanı sıra Kırım yarımadasının geçici işgalini, Donbas’ta insan hakları ihlalleri ve açık askeri saldırısını sürdürerek BM Antlaşması ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini kaba şekilde ihlal etmeye devam ediyor. Rusya Federasyonu’nun 25 yıllık BM üyeliğinin BM Antlaşması’nın
düzenli olarak gözardı edilmesiyle lekelendiği kabul edilmeli, Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan’a, 2014 yılında Ukrayna’ya karşı saldırısı ve topraklarının işgali, ayrıca Ukrayna’nın Donbas bölgesinde devam eden saldırısı bunun zirvesi oldu” diye kaydetti.

Ukrayna, Rusya’dan işgal ettiği Kırım’ın işgaline son vermesini, 2014 yılında kabul edilen “Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğü” ve 2016 yılında kabul edilen “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Şehrinde (Ukrayna) İnsan Hakları Durumu” kararında yer alan talepleri tam olarak yerine getirmesini bir kez daha talep etti.
 
Açıklamada, “Ukrayna, Rusya’dan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgaline son vermesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 68/262 ve 71/205 sayılı kararlarındaki talepleri tam olarak yerine getirmesini talep ediyor. Ukrayna, Rusya tarafından saldırganlığa karşı mücadele etmek, geçici olarak işgal edilen bölgede Ukrayna vatandaşlarının durumunu hafifletmek, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve Rusya tarafından getirilen kayıpların tazmin edilmesi için uluslararası hukukça öngörülen adımlarda bulunmaya devam edecek” denildi.
 
BM Genel Kurulu’nun “Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğü” başlığını taşıyan 24 Mart 2014 tarihli 68/262 sayılı kararda BM üyesi devletlerin temsilcileri büyük bir çoğunlukla Ukrayna’nın ülkesel bütünlüğüne atıf yaparak, Kırım'ın ayrılmasının meşru kabul edilemeyeceğini ve ayrılma için yapılan referandumun da geçersiz addedilmesi gerektiğini dile getirmişlerdi.
 
19 Aralık tarihinde yapılan 65. oturumunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 71/205 sayılı “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar (Sivastopol) Şehrinde (Ukrayna) İnsan Hakları Alanındaki Durum İle İlgili” kararı oy çoğunluğuyla kabul etti. Kararda Rusya işgalci ülke olarak, Kırım, işgal edilen bölge olarak kabul edildi. BM söz konusu Kırım kararını kabul ederek, insan haklarının ihlal edilmesini, Rus işgalci yönetim tarafından Kırım Tatarları, Ukrainler ve diğer etnik ve dini grup mensubu olan geçici işgal altındaki Kırım sakinlerine yönelik ayrımcı tedbir ve uygulamaları kınamış oldu.

 

QHA