STRAZBURG (QHA) -

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumu sırasında Rusya’da ve işgal edilen Kırım’daki siyasi tutuklu Kırım Tatarlarının avukatı Nikolay Polozov, kendisi ve avukat arkadaşlarına karşı yapılan baskıları anlattı.

AKPM’nin insan kaçırma ve işkenceleri konu alan oturumunda konuşan Polozov, “FSB beni müvekkillim İlmi Ümerov’u savunurken öğrendiğim şeylerle ilgili sorgulamak istiyor. Bu hem Rusya mevzuatına, hem de uluslararası anlaşmalara karşı ancak bu konudaki tüm şikayetlerim göz ardı ediliyor. Bu Kırım işgal yönetiminin girişimi değil, bu girişim direkt Moskova’dan geliyor.” diye kaydetti.

Avukat Kırımlı siyasi tutukluların serbest bırakılmasında sadece tek bir etkili aracın olduğunu düşünüyor: Bu da Rus yönetimini mahkumları serbest bırakmaya mecbur edecek şartların sağlanana kadar, tüm uluslararası çabaları tek bir yönde birleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e baskı yapmak.

Polozov, “Şu arkamızda (Strazbourg’da) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası duruyor. Biz orada yıllarca haklarımızı savunabiliriz, ama bu hiçbir sonuç vermeyecek. En etkili yol Putin için bu insanları hapiste tutmanın yarar sağlayamayacağı şartları yaratmaktır.” ifadesini kullandı.

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde (Ukrayna) insan hakları durumuna ilişkin kararı kabul etmişti.

Dünyanın en yetkili uluslararası kurumunun ana organı, Kırım’ın Rusya tarafından işgaline karşı çıkan ve Kremlin’in Kırım’daki politikasını kabul etmeyenlere karşı takibatı kararlı şekilde kınadı.

BM söz konusu Kırım kararını kabul ederek, insan haklarının ihlal edilmesini, Rus işgalci yönetim tarafından Kırım Tatarları, Ukrainler ve diğer etnik ve dini grup mensubu olan geçici işgal altındaki Kırım sakinlerine yönelik ayrımcı tedbir ve uygulamaları kınamış oldu.

Bunun yanı sıra uluslar arası tolum belgede Rusya’yı işgalci ülke şeklinde  adlandırarak Kırım Tatar Milli Meclisi yasağını kaldırmasını ve tutukluların yasalara uygun şekilde haklarını savunabilecekleri bağımsız ve adaletli mahkemelerin yapılmasını sağlamasını talep etti.

BM Genel Kurulu Rusya’yı:

  • İşgalci ülke olarak uluslar arası hukukun yürürlükteki normlara uygun olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye;

  • Raporlarda söz edilen ayrımcı tedbir ve uygulamalar, keyfi tutuklama, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele çeşitleri başta olma üzere Kırım sakinlerine yönelik insan hakları ihlallerine derhal son vermek için gereken tedbirleri almaya ve ayrımcı yasaları iptal etmeye;

  • Adaletin temel normlarına uymaksızın yasadışı şekilde tutuklanan ve mahkum edilen, dünyaca kabul edilen sınırlardan Kırım’dan Rusya Federasyonu’na götürülen Ukrayna vatandaşlarını derhal serbest bırakmaya;

  • Cezasız kalma meselesini çözmeye ve insan hakları ihlallerinde suçlu bulunanların bağımsız mahkemelerde yargılanmasını sağlamaya;

  • Yersiz müdahale olmadan ve bundan bağımsız olarak Kırım’da faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla gazeteciler ve insan hakları savunucuları için güvenilir ve elverişli şartları oluşturma ve desteklemeye;

  • Kültür ve dini kuruluşların yeniden açılmasına izin vermeye;

  • Kırım Tatar Milli Meclisi’nin aşırı örgüt ilan edilmesine  ve faaliyetlerinin yasaklanmasına, Kırım Tatar Milli Meclisi liderlerine Kırım’a girişin yasaklanmasına ilişkin kararları iptal etmeye;

  • Kırım’da insan hakları alanında İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi ile derhal tam işbirliğine başlamaya çağırdı.

QHA