KİEV (QHA) -

Ukrayna Enformasyon Politika Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Ukrayna’nın önceki yönetiminin Kırım’ın köklü halkı Kırım Tatarlarına yönelik davranışının devletin Rusya Federasyonu’na olan bağımlılığından kaynaklandığını ifade etti.
 
Kiev’de bugün 13 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’nin kabul edilmesinin 10. yılı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında bulunan QHA muhabirinin bildirdiğine göre toplantıya katılan Emine Ceppar, “Ukrayna 3,5 yıl boyunca Rusya Federasyonu’ndan olabildiği kadar uzaklaşmaya çalışıyor. Bu göbek kordonunu kesmeye, Sovyet geçmişi ve mirasından, Moskova’dan kopmaya çalışıyor, çünkü Kırım Tatarlarına yönelik politika, Ukrayna’nın Rusya'ya ne kadar bağımlı olduğunun bir göstergesiydi” diye kaydetti.


 
Bunan dolayı Kırım Tatar halkının kaderini tayin etme hakkının ve Kırım’da Kırım Tatar ulusal-bölgesel özerkliğinin kurulmasının Ukrayna için demokratik uygulamaları sergileme imkanı olduğunu ifade eden Ceppar, “Bu Ukrayna için Kırım Tatarlarının savunulması ve toprak bütünlüğü için bir mücadele olmasının yanı sıra dünyaya Ukrayna'nın demokratik olduğunu gösterme imkanı. Bu, Ukrayna’nın geleneksel, bir anlamda Sovyet uygumalarını nasıl değiştirdiğini göstereceği bir ödev” diye devam etti.
 
Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi 13 Eylül 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti. Belgeye göre,yerli halklar kendi kültürel gelenek ve göreneklerini yaşamak ve yaşatmak hakkına sahiptir. Bu haklar, arkeolojik alanlar, tarihi eserler, desenler, törenler, teknolojiler ve görsel ve sahne sanatları ve edebiyat gibi kendi kültürlerinin geçmiş, günümüz ve gelecekteki tezahürünü koruma, kollama ve geliştirme haklarını da kapsar.Yerli halklar, kendilerine has kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmesini sağlamaya hakkı var.

QHA