KİEV (QHA) -

Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Rusya'dan siyasi yaptırımların kaldırılması konusunu desteklediği fikrini ifade etti.

QHA’ya konuşan Kırımoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) kasım ayında, Rusya delegasyonunun AKPM'ye geri alınması için ortam yaratabilecek bir karar kabul edildiğini belirterek, “AKPM'de Putin'in bir yerlerde savaş başlatması umrunda olmayan bir çok milletvekili var. Avrupalı milletvekilleri, Rus heyeti finansal nedenlerden ötürü geri almak istiyor. Çünkü eğer Rusya AKPM'de olmazsa, o (AKPM) istikrarlı bir kaynak kaybedecektir. Ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland Rusların dönüşünü açıkça destekliyor.” diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile Thorbjorn Jagland arasında gerçekleşen ve AKPM’de Rus heyetine yönelik siyasi yaptırımlar konusunun ele alındığı görüşmeyi anlatan Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, “Petro Poroşenko’nun Jagland ile yaptığı görüşmede bulunduğumu hatırlıyorum. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Poroşenko hiçbir kararın gereklerini yerine getirmeyen bir ülkenin girmesine (AKPM’ye) izin verilmemesi gerektiği görüşü savunuyordu. Buna karşılık Yangland, BM Genel Kurulu'nda defalarca gündeme getirilen Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’un serbest bırakılması meselesinin çözüme kavuştuğunu söylüyordu. Bu nedenle Rus heyetinin AKPM’ye dönmesi durumunda Meclis’in Kremlin'in siyasi tutsaklarını kurtarmak daha kolay olurmuş. Bunun üzerine Poroşenko, Çiygöz’ün Rus heyetinin AKPM'ye dönüşü pahasına serbest kalmayı istemeyeceğini söyledi.” dedi.

Benzer bir görüşü, Rusya, katkı payının üçte birini ödemeyi resmen reddettiği için Rus heyeti AKPM'ye sokma girişimlerinin pragmatik çıkarlarla açıklandığına inanan Razumkov Merkezi Dış Politika ve Uluslararası Güvenlik Programlarının Eşbaşkanı Vyaçeslav Golub da paylaşıyor.

Golub, “Rusya Federasyonu toplantılara katılmazsa, Parlamenterler Meclisini finanse etmez. Herhangi bir finansman yoksa, AKPM ek finansman bulmak veya mevcut projelerin ve çalışan personelin finansmanını azaltmak zorunda kalacak. Bu nedenle, Rusya delegasyonunu AKPM'ye geri alma girişimleri devam edecek ve ayrıca, bir sonraki başkan Michele Nicoletti, Rus delegasyonunun PACE'e geri alınmasına ilişkin kararı hazırlayan kişi.” dedi.

Rus heyetinin AKPM’ye geri alınması konusunun ertelenecek ama Rus lobicilerin onu geri almaya çalışacağını ifade eden Grib, Rusya’nın AKPM’ye dönmemesi halinde Avrupa Konseyi’nden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti. Öte yandan Rusya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkacağını, AKPM toplantılarına katılamadığı için hakimleri seçemediğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Golub, “Eğer Rusya hakimleri seçemiyorsa, AİHM kararını nasıl kabul edebilir, bu nedenle uluslararası mahkemeden çekilmeyi mümkün görüyor. Bu şekilde Rusya bir taraftan Avrupa Konseyi'ne şantaj yapıyor, diğer taraftan AKPM statükoyu yeniden kazanmak için Rusya onu geri almaya çalışacaktır.” dedi.

Ayrıca, Rusya'nın AİHM'den çıkınca uluslararası bir antlaşmaya taraf olmayacağı için uluslararası yükümlülükleri de yerine getirmek zorunda olmadığını söyleyen Golub, “Rusya, kararları yerine getirmemeyi ona yaptırım uygulanmış olması ve AKPM’de oy kullanma hakkından mahrum edilmesi ile haklı çıkarmaya çalışıyor. Oysa Rusya kuralları çiğneyerek ve yasa dışı eylemlerde bulunarak uluslararası politika yürüttüğü için oy hakkından mahrum edildi. Ama Rusya Federasyonu farklı düşünüyor ve bu oyunda bahsi arttırarak Avrupa Konseyine şantaj yapmaya başlıyor." diye konuştu.

Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkmasının, dünyanın en büyük ülkelerinden birinin Avrupa insan hakları örgütünü terk etmiş olacağından dolayı büyük bir emsal teşkil edeceğini söyleyen Golub, Rusya’nın ayrıca üyesi olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi aracılığıyla AKPM’deki haklarını geri almaya çalışacağını belirtti.

QHA