KİEV(QHA) -

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım konusuyla ilgili Ukrayna Anayasası’nda yapılacak değişiklikleri anlattı.

 

Ukrayna'da ZIK televizyon kanalında konuşan Kırımoğlu, “Şekilsiz, kimsenin anlamadığı, ayrıca tamamen yasa dışı olarak 1991’de kurulan Kırım Özerk Cumhuriyetinin yerli halkın kendi kaderini tayin etme hakkına göre yeniden oluşturulması söz konusu. Şu an Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili olan Anayasa’nın 10. bölümünde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışılıyor. Çalışma komisyonu görevini neredeyse bitirdi, değişikliklerde özerkliliğin Kırım’ın yerli halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dayandığı ifade ediliyor.” diye kaydetti.

 

Kırımoğlu yapılacak değişikliklere göre Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde devlet dili Ukraince ile birlikte yerli halkın dilinin de işlev göreceğini, başka diller hakkında söz edilmediğini belirtti.

 

Kırımoğlu, “Değişikliklerde, ilk önce Özerkliğin Anayasası konusunda Kırım Tatar halkının en üst temsil organı Kırım Tatar Milli Kurultayı ile birlikte çalışılacağı ibaresi yer alıyor. Ayrıca bu cumhuriyetinin nasıl adlandıracağı konusu henüz kararlaştırılamadı; cumhuriyet mi sadece özerklik mi olacak.  Parlamentodaki bazı partiler “cumhuriyet” ifadesine karşı çıkıyor. Onlara göre bu ayrılıkçılığa yol açıyor… Bu yüzden ya Kırım Özerk Cumhuriyeti terimi kalacak, ya da sadece Kırım Özerkliği olacak” diye anlattı.

 

 

Gazetecinin, Ukrayna devletinin Kırım Tatar siyasi tutukluların ailelerine yardım edip etmediği sorusunu cevaplayan Kırımoğlu, Ukrayna’nın onları serbest bırakamadığını  dile getirdi, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın ve Dışişleri Bakanının her uluslararası platformda siyasi tutuklular konusunu gündeme getirdiğini ifade ederken, “Ancak başka bir soru var: direkt yardım etmek için onlar ne yapabilirler?” diye kaydetti.

QHA