KİEV (QHA) -

Kırım yarımadasının Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından çalışmalarını Ukrayna’nın ana kısmında devam eden Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Rusya Federasyonu yetkilileri ve Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin yerel yönetim temsilcileri tarafından Ukrayna’ya karşı hibrid savaş başlatılması ile ilgili dava açtı.
 
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, bahse konu davanın, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 437. Maddesinin 1. Fıkrası (saldırgan savaş veya askeri çatışmayı planlama, hazırlamaya veya başlatma, bu eylemlerde bulunmaya yönelik komploya katılma) uyarınca duruşma öncesi incelemeler listesine dahil edildiği belirtildi. 
 
Açıklamada, “Açılan davanın emsali yok, çünkü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı hibrid savaşının enformasyon birleşeni ilk kez hukuki açıdan değerlendirilecek. Rusya’nın saldırganlığı, son 60 yılda fiilen ikinci kez totaliter rejimi tarafından soykırıma uğrayan Kırım Tatarları başta olmak üzere binlerce Ukrayna vatandaşının ikamet yerini terk etmek zorunda bıraktığından dolayı bu süreç çok önemli” denildi.
 
Duruşma öncesi soruşturma sırasında, Kırım’ın işgaline hazırlık ve yarımada nüfusunda medya ile internet kaynakları araçları dahil yapay olarak Ukrayna’ya karşı nefretin kışkırtılması olaylarına büyük dikkat gösterilecek. 
 
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun Kırım’ın işgaline hazırlık sırasında medya ve internet aracılığıyla kamuoyunu manipüle etmesinin hukuki açıdan değerlendirileceğini ekledi. 

 

QHA