AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Kırım Parlamentosu, “Kırım Tatar halkına haklarının iade edilmesine dair garanti ve Kırım toplumuna entegrasyonu” kararını kabul etti.

11 Mart 2014 tarihinde Kırım Parlamentosu olağanüstü oturumunda alınan karar için 81 milletvekilinin oy verdiği açıklandı.

Kararda şu sözlere yer veriliyor:

“Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım Tatar halkının 20. yüzyıldaki trajik kaderinin farkında olarak, vatana dönüşünü ve yerleşmesini adaletin gücü olarak kabul ederek ve Kırım Tatar halkının haklarının iade edilmesi garantisi ve halkın Kırım toplumuna entegrasyonu sürecine katkı sağlamak amacıyla kararlar aldı.

Kırım’ın yeni Anayasasının onaylanması sırasında Kırım Tatar halkına haklarının iade edilmesi ve Kırım toplumuna entegrasyonuna yönelik aşağıdaki garantilerin hesaba katmak:

Rus ve Ukrain dillerinin yanı sıra Kırım Tatar diline de resmi dil statüsünün verilmesi;

Kırım Parlamentosu seçimlerinin nispi seçim sistemine göre yapılması ve yönetim organlarında Kırım Tatarlarının en az yüzde 20 oranında temsil edilebilmesi;

Bölge ve şehir belediye şuralarında ve diğer organlarda Kırım Tatarlarının temsilinin garanti edilmesi;

Köy şurası üye seçimlerinin çoğunluk sistemine göre yapılması;

Kırım Tatar özyönetim organı olan Kırım Tatar Milli Kurultayı ve onun oluşturduğu organların tanınması;

Kırım’a dönen Kırım Tatarlarına maddi yardım sağlanarak 5 yıllık ve uzun vadeli  iskân planlarının hazırlanması;

Sürgünden Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının hukuki, maddi ve toprak sorunlarının çözülmesi;

Kültür kurumları ve profesyonel sanat ekiplerin gelişmesine yardım etmek dahil olmak üzere milli kültürel alanda Kırım Tatar halkının hakları ve çıkarlarının korunması;

Kırım Tatar tarihi ve kültürel anıtlarının korunması ve onarımı;

Kırım’da Kırım Tatar dilinde okul öncesi, mecburi öğretim ve yüksek öğretim programlarının geliştirilmesine yardım edilmesi;

Kırım Tatar halkının 18 Mayıs 1944 tarihinde sürgün edilmesinden sonra Kırım’da değiştirilen yerleşim birimleri adlarının mevcut adlarla birlikte kullanılmasını sağlanması;

Kırım Tatar dilinde basılı ve elektronik yayın organlarının gelişmesine yardım edilmesi;

Kırım'da dini inançların hukuki bakımdan eşit şekilde varlığını sürdürmesinin sağlanması.

Kırım Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bulunduğumuz kader anında, Kırım’ın karşı karşıya geldiği tarihi seçim karşısında bizim her zamankinden daha fazla milletlerarası anlayışa ve birliğe ihtiyacımız var” dedi.

“Biz ortak evimiz olan Kırım’da birlikte yaşamayı öğrendik. Biz birbirimizin problemlerini ve endişelerini anlıyoruz. Fakat karşılıklı anlayıştan karşılıklı güvenceye doğru daha atmamız gereken önemli adımlar var. Bugün bize Kırım’da etnik barış ve uyumla evimizi kurma fırsatı verildi” dedi.

Vladimir Konstantinov, aldıkları kararın tarihi bir karar olduğunu, çünkü Kırım Tatar halkının bu kararı tam 70 yıl, sürgün trajedisinden beri beklediğini dile getirdi. Konstantinov, “ Kabul edilen böyle kararları, Kırım Tatar halkı için ne Sovyetler Birliği yönetimi ne de bağımsız Ukrayna yönetimi aldı. Bunun içi halk onlarca yıl mücadele etti. Bu karar, Kırım halkının gelişmesini ve Kırım topraklarında güvenli ve konforlu hissetmesini sağlayacaktır” dedi.

Konstantinov, Kırım’da etnik barış ve huzurun sağlanmasına temel oluşturacak anlaşmaya varılması için gösterdiği her türlü yardım ve aracılık çabaları için Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’a minnettarlığını bildirdi. Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, “Tataristan’ın bizim için kardeş cumhuriyet olduğunu her zaman biliyorduk. Şimdi de Tataristan, Kırım’da barış ve istikrarın garantörü olacak” şeklinde konuştu.

Vladimir Konstantinov, cumhuriyet armasında yer alan “Refah Birlikteliktedir” şiarını hayata geçirmek üzere Kırım tarihine yeni bir sayfa açma şansının olduğunu iddia etti.

QHA