KİEV (QHA) -

Karadeniz Stratejik Araştırmaları Enstitüsü ve Dışişleri Meydanı Vakfı, 1 Şubat’ta Kiev’de Kırım Tatar Milli Özerk Cumhuriyeti’nin Anayasa taslağını sundu. Anayasa taslağını Dışişleri Meydanı Vakfı uzmanı Yuriy Smelyanskiy hazırladı.

Kırım Tatar Milli Özerk Cumhuriyeti Anayasa taslağında göre, Kırımlı seçmenlerin uygun yetkileri ile görevlendirilen halk temsilcilerinin daimi meclisi Kırım Tatar Milli Kurultayı olacak.

 

Ukrayna’ya bağlı Kırım Tatar Milli Özerk Cumhuriyeti milli sembolleri

Devlet arması - Tarak Tamga, Kırım Tatar bayrağı (açık mavi fonun üst sol köşesinde tarak tamga). Milli marş konusunda ise uzmanlar henüz  uzlaşamadı.

 

Başkent

Akyar (Sivastopol) şehrinin özel statüsünün iptal edilmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, “Akyar, Kırım Tatar Milli Özerk Cumhuriyeti’nin ayrılamaz parçası. Anayasa taslağına göre başkentin fonksiyonları Akmescit ve Akyar arasında paylaştırılıyor. Yasama organları Akyar’da, yürütme organları ise Akmescit’te yerleşecekler” şeklinde açıklama yaptı.

 

Güç dengesi

Yuriy Smelyanskiy, yeni beldenin ana görevlerinden birinin karar almada denge sağlamak olduğunu vurguladı. Uzman 100 kişilik parlamento oluşturmasını teklif ediyor. Yüz koltuktan 49’u Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından görevlendirilen Kırım Tatar halkının temsilcisine verilmes, teklif ediliyor.

Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar halkının haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulan çoğunlukla Kırım Tatarlarından oluşan Ukrayna vatandaşlarının gönüllü oluşumu statüsüne sahip olacak.

Dışişleri Meydanı Vakfı Başkanı Bogdan Yeremenko, “KTMM’nin yasal statüsü Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edilen yasalarla onaylanmalı” diye belirtti.

Parlamentodaki iki koltuğu Smelyanskiy Kırımçak ve Karaimlere ayırdı. Bu temsilcileri Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi görevlendirilecek.

Kalan 49 koltuğu Kırım’da yaşayan diğer halkların temsilcileri arasında dağıtılacak. Yaremenko önerdikleri parlamento şemasının tüm Ukrayna vatandaşlarının KTMM üyesi olabilme imkanını göz önünde bulundurduğunu vurgularken, “Tabi ki tün adaylar gerekli nitelikle sahip olmalılar, örneğin Kırım Tatar dilini bilmeliler ve KTMM hedef ve değerlerini paylaşmalılar” ifadelerini kullandı.

 

Yönetim organlarının oluşturulması

Eğer seçimler sonucunda Kurultay Başkanı bir Kırım Tatarı olursa, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Kurultay Başkanı Yardımcısı başka milletten olmalı. Ayrıca bu durumda Bakanlar Kurulu Başkanı’nın birinci yardımcısı Kırım Tatarı olmalı.

Yerel ve bölgesel yönetim de seçimler aracılığıyla seçilecek.

 

Anayasa nasıl kabul edilecek?

Kırım’ın yeni Anayasası Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edilmiş yasa tasarısıyla onaylanabilir. Uzmanların önerdiği bir diğer yola göre sürgünde yeniden oluşturulan Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Parlamentosu yeni Anayasayı onaylayacak ondan sonra söz konusu belge Ukrayna Parlamentosu tarafından incelenecek.

QHA